logo

Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten

Prosjektbeskrivelse

Bruken av kunstig intelligens (KI) har utviklet seg raskt og er blitt tatt i bruk innenfor mange områder i helsesektoren. Dette kan potensielt gi store fordeler for pasienter, helsearbeidere og samfunnet generelt. Men uten adekvat design og implementering kan risikoen for pasientsikkerhet, personvern og likestilling hemme bruken av KI innen helseomsorg. Innen helseomsorg er det så langt kun begrenset implementering av KI, det meste er kun på utviklingsstadiet. I dette prosjektet vil vi utføre forskning på statusen til implementering av KI rundt om i verden. Forskningen vil fokusere på hvordan KI-algoritmer er blitt utviklet og implementert innen helseomsorg. Spørsmål knyttet til datatilgang, personvern, sikkerhet og risiko for pasienter vil også bli undersøkt.

I tillegg til tekniske aspekter vil prosjektet se på hvordan man kan utvikle en komplett evaluering av en KI-løsning innen helseomsorg. Dette inkluderer en evaluering av nytte, kostnader knyttet til gjennomføring, distribusjonsutfordringer, klinisk forståelse og vedlikehold over tid. Vi vil også presentere flere kasusstudier der vi undersøker muligheten for implementering av vellykkede KI-resultater i en norsk sammenheng for bruk innen helseomsorg, for eksempel ved diabetes og multimorbiditet. I disse kasusstudiene blir vellykkede løsninger undersøkt og studert for sin gjennomførbarhet. Basert på det vil det bli presentert et rammeverk for implementering av KI i det norske helsevesenet.

AI