Siste nytt

05.07.2018

Delta i forskningsprosjekt om psykisk helse?

Vi søker deg som vil være med i et forskningsprosjekt om psykisk helse. Målet er å få kunnskap om hvordan det er å leve med psykiske plager eller sykdom, både for en selv og pårørende.

14.06.2018

Ny rapport om helsedataanalyse

Her er vår ferske rapport om helsedataanalyse. Målet med den er å bidra til bedre forståelse av helsedataanalyse, og hvordan nye metoder kan komme til nytte i helsetjenesten.

08.06.2018

Viser vei i ny og kompleks kunnskap

Avdeling for helsedataanalyse arrangerte 4. og 5. juni en workshop om helseanalyse og digital fenotyping. Gjestene kom fra USA og Italia samt norske institusjoner.

22.05.2018

Safety first with e-medicine management

The goal is to make patient care safer and more effective, say researchers at the Norwegian Centre for E-health Research. They are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved.

03.05.2018

Derfor er helsedata gull verdt

– Vi vil bidra til at leger, pasienter og forskere kan få bedre nytte av helsedata, samtidig som personvernet ivaretas. Det sier Meskerem Asfaw og Kassaye Yigzaw ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. De mener helsedata er en viktig og uutnyttet ressurs.

27.04.2018

Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2018

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Nasjonal IKT gjennomfører en landsdekkende spørreundersøkelse blant leger og sykepleiere. Vi spør om hva dere synes om funksjonaliteten i elektronisk pasientjournal (EPJ). Vi vil også gjerne vite om dere er fornøyde, eller ikke. 

17.04.2018

Computer science student Pietro

Our centre is excited to have Master's student Pietro Randine (23) on board for six months.

12.04.2018

Fra Pavia til Norge

Vi er glade for å få ph.d.-student Elisa Salvi (27) til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun skal tilbringe seks måneder sammen med oss, som del av hennes studier.

09.04.2018

Ble doktor i helsevitenskap

Line Silsand avla sin doktorgrad i helsevitenskap den 6. april ved UiT Norges arktiske universitet. 

04.04.2018

Disputas – master i helsevitenskap Line Silsand

Master i helsevitenskap Line Silsand disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 6. april 2018 offentlig forsvare avhandlingen: Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of large-scale Electronic Patient Records.


Side 1  2 3 4 5