Siste nytt

22.05.2018

Safety first with e-medicine management

The goal is to make patient care safer and more effective, say researchers at the Norwegian Centre for E-health Research. They are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved.

03.05.2018

Derfor er helsedata gull verdt

– Vi vil bidra til at leger, pasienter og forskere kan få bedre nytte av helsedata, samtidig som personvernet ivaretas. Det sier Meskerem Asfaw og Kassaye Yigzaw ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. De mener helsedata er en viktig og uutnyttet ressurs.

27.04.2018

Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2018

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Nasjonal IKT gjennomfører en landsdekkende spørreundersøkelse blant leger og sykepleiere. Vi spør om hva dere synes om funksjonaliteten i elektronisk pasientjournal (EPJ). Vi vil også gjerne vite om dere er fornøyde, eller ikke. 

17.04.2018

Computer science student Pietro

Our centre is excited to have Master's student Pietro Randine (23) on board for six months.

12.04.2018

Fra Pavia til Norge

Vi er glade for å få ph.d.-student Elisa Salvi (27) til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun skal tilbringe seks måneder sammen med oss, som del av hennes studier.

09.04.2018

Ble doktor i helsevitenskap

Line Silsand avla sin doktorgrad i helsevitenskap den 6. april ved UiT Norges arktiske universitet. 

04.04.2018

Disputas – master i helsevitenskap Line Silsand

Master i helsevitenskap Line Silsand disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 6. april 2018 offentlig forsvare avhandlingen: Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of large-scale Electronic Patient Records.

27.03.2018

Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.

15.03.2018

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

09.03.2018

En ny tilnærming til klinisk beslutningsstøtte

Leger vil ha mer klinisk beslutningsstøtte, for å gi pasientene den beste behandlingen. Det er imidlertid dyrt å utvikle slike IT-systemer, og de kan sjelden brukes på tvers av legekontorer eller sykehus. Nå kan e-helseforskere ha funnet en løsning ved hjelp av kunstig intelligens.


Side 1  2 3 4 5