logo

Siste nytt

Nytt europeisk nettverk for bedre data- og digital helseinnovasjon

Pålitelig helseinformasjon er essensielt for å levere helsetjenester av høy kvalitet og fremme digital helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå lansert et strategiske partnernettverk for data- og digital helse. Målet er å tette kritiske sikkerhetshull i helsesystemene. Nasjonalt senter for e-helseforskning bidrar med vår forskning i nettverket.

19.06.2024

Helsedata er vanskelig tilgjengelig for brukerne

De som bruker helseapper og medisinsk utstyr, blir ofte frustrert over strenge personvernregler. – Teknologien gir økt livskvalitet, men kravene hemmer datadeling og en enklere hverdag, sier forsker.

18.06.2024

Pasientsikkerhet og samhandling - Erfaringer med pasientens legemiddelliste

Pasientenes legemiddelliste har vært prøvd ut i Bergen de siste årene. Hvordan opplever fastleger og sykehusansatte endringene dette har medført?

10.06.2024

Kunstig intelligens for alle

I sterk kontrast til hvordan multinasjonale konsern håndterer kunstig intelligens (KI), vil Nasjonalt senter for e-helseforskning demokratisere bruk, styring og utvikling av teknologien.

07.06.2024

Hvordan vil kunstig intelligens endre helsetjenestene våre?

Med stadig mer avanserte teknologier og algoritmer, står helsesektoren overfor en revolusjon som kan forbedre diagnose, behandling og pasientomsorg på måter vi knapt kan forestille oss. Hvordan vil dette forme fremtidens helsevesen, og hvilke forberedelser må vi gjøre for å integrere disse teknologiene på en ansvarlig og effektiv måte?

27.05.2024

Din nye digitale helsepartner - Chatboten som vil bekjempe inaktivitet

I en verden hvor fedme er en stadig større utfordring, søker forskere innovative løsninger for å motivere til fysisk aktivitet. En ny norsk studie viser hvordan en skreddersydd chatbot kan bli den ultimate støttespilleren for voksne som kjemper mot fedme, ved å tilby personlig tilpasset motivasjon og integrasjon med moderne teknologi.

27.05.2024

Bedre samhandling om legemidler fremover

Legemidler er en vesentlig brikke i helsesystemet vårt, men er også utsatt for avvik på grunn av dårlig kommunikasjon mellom fagsystemene.

Se på webinar om veien fremover for felles legemiddelgrunndata.

22.05.2024

Halvparten av de som hadde fått psykisk helsehjelp, fant feil og mangler i journalen sin

Lege og rådgiver Bo Wang og hennes kolleger vil ha kompetanseheving blant både helsepersonell og innbyggere. - Vi trenger bedre forståelse for at språket i pasientjournalene oppfyller flere behov.

15.05.2024

Sammen bekjemper vi seneffekter av kreft blant ungdom!

Kreft blant unge er hjerteskjærende, og med seneffektene som følger av behandlingen, er ikke sykdommen over, selv om kreften er borte.

15.05.2024

Hvordan lede endringer og få til digital hjemmeoppfølging?

Hvordan kan en kommune gå frem med å endre arbeidspraksis og lykkes med oppfølging av personer med kroniske sykdommer i deres egne hjem?

13.05.2024
Side 1  2 3 4 5 6 

Nyhetsfeed og sosiale medier