logo

Siste nytt

Nødvendig helseinformasjon blir med over landegrensene

Norsk helsepersonell vil snart kunne få tilgang til kritisk helseinformasjon om personer fra EU/EØS som har behov for helsehjelp i Norge. Hva betyr det for deg som helsepersonell?

15.01.2024

Når kunstig intelligens passer på person­vernet, kan den være veien til bedre helsehjelp

Innsikt i helsedata kan forandre spillereglene for forskning og pasientbehandling, men veien dit er ikke uten hinder. Ønsket om å utnytte helsedata for å gi bedre behandling og ressursbruk kolliderer ofte med strenge regler for bruk av helseopplysninger. Heldigvis åpner personvernfremmende teknologier døren for sikker og effektiv analyse av helsedata.

12.01.2024

Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging

Nytt år, nye webinarer. Vi begynner med Helsedirektoratet, og temaet er oppstart av Helseteknologiordningen og status for spredning av digital hjemmeoppfølging.

09.01.2024

God jul og godt nyttår!

En julehilsen til alle våre kollegaer, følgere og samarbeidspartnere. Fra alle oss til alle dere 🎅

21.12.2023

Ta steget som helseleder med Step Up

Å forme fremtidens helsetjenester krever lederskap. Ansvaret kan oppleves tungt og ensomt, men med Step Up får du hjelp til å lede både deg selv og andre.

21.12.2023

Lag bedre helsetjenester med Step Up

Fremtidens helsesektor trenger nye løsninger som faktisk fungerer. Step Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes.

20.12.2023

Vestre Viken forbedrer pasientforløpet for ca. 39.000 pasienter årlig med støtte av kunstig intelligens

Radiografer får nå støtte av en kunstig intelligens applikasjon til å finne skjelettskader. Pasienter uten beinbrudd blir raskere sendt hjem, og samtidig sparer dette tid for annet helsepersonell.

04.12.2023

Norge - best i verden på digital hjemmeoppfølging?

For å opprettholde gode tjenester fremover, må vi gjøre ting på nye måter og jobbe smartere. Vi må bruke de samlede ressursene i samfunnet bedre og tenke tverrsektorielt.

29.11.2023

Kunnskaps- og beslutningsstøtte i Felleskatalogen

I fjor introduserte Felleskatalogen bivirkningssøk, og tar nå et steg videre med integrasjon av interaksjonsanalyse og klinisk beslutningsstøtte. Dette vil gi tryggere legemiddelbehandling.

Se på video hvor daglig leder Bente Jansen deler innsikt om klassifisering som medisinsk utstyr og viser hvordan vår beslutningsstøtte fungerer i legens journalsystem.

29.11.2023

Omsorg i endring - nye roller og oppgaver

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunene ha fokus på de nye oppgavene og rollene som oppstår. Enklere sagt enn gjort. Hvordan få det til i praksis?

21.11.2023
    5 6 7 8 

Nyhetsfeed og sosiale medier