logo

Siste nytt

Vi må «høre» pasientens stemme i journalen

Eldre pasienter med flere diagnoser trenger som regel hjelp fra ulike aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Den felles innsatsen må koordineres, men hvor er pasientstemmen i journalen?

20.11.2023

En lærende helsesektor bygger på et fundament av data

Kommer det nye systemet til å fungere som tenkt? Hvor burde Norge investere ressurser i helse?

Data som helseopplysninger og tilbakemeldinger fra pasienter kan svare på disse spørsmålene, men noen kriterier må oppfylles først.

15.11.2023

19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på her!

09.11.2023

Tidlig hjem - digital hjemmeoppfølging for nyfødte barn

Nå kan premature barn og deres foreldre dra hjem fra sykehuset tidligere. Hjemmet finner de roen for å lettere komme i gang med amming. Familien følges opp av en sykepleier over video.

01.11.2023

Erfaringskompetanse satt i system

Hvordan vil et tydeligere brukerstemme bidra til å skape pasientens helsetjenester?

Sørlandet sykehus presenterte hvordan brukerne bidrar i tjenesteutvikling.

23.10.2023

Knowledge exchange between Norway and Poland

This week, a large Polish delegation visited research partners in Tromsø. Together they are working to equalise access to and improve the quality of health services for impoverished groups and residents in remote areas in Poland.

20.10.2023

Need more digital health training and targeted health advice

We need to understand what prevents some citizens from using digital healthcare services. Training in the use of digital technologies should be offered to at-risk individuals. Health advice should be particularly targeted at those who are at risk of developing poor health. The topic on our Open Day on 11 October was the digital divide.

19.10.2023

Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon?

Legemiddelinformasjon oppleves som fragmentert, særlig for multidose og overgang mellom helsenivå. Dette bekymrer leger og sykepleiere.

16.10.2023

Trim for kropp og sjel - på digitalt vis

På webinaret 20. oktober, undersøkte vi digitale alternativer for fysisk og sosial aktivitet. Digitale alternativer gjør at flere kan gjøre det som er viktig for dem, selv om de er hjemme.

10.10.2023

Helhetlig kartlegging for et mer helhetlig tjenestetilbud

Foreldre til et alvorlig sykt barn, bruker i snitt 19 timer i uken på å koordinere tjenestene som barnet har behov for. Tjenestene oppleves ukoordinert og lite helhetlige. Dette er et komplekst problem, og det er behov for å tenke nytt rundt hvordan man kartlegger og tilbyr tjenester på en mer helhetlig måte.

03.10.2023
    6 7 8 9 

Nyhetsfeed og sosiale medier