logo

19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på her!

Webinar: Det store endringsprosjektet
Astrid Hageler og Janne Sund holdte en presentasjon om hvordan Helseplattformen er en gylden anledning til å forbedre prosesser for legemiddelhåndtering i kommunene.
En ny journalløsning er bra anledning til å forbedre prosessene våre, men er ikke premissen for hvordan vi skal jobbe. Det er en krevende reise. Det er en kompleks løsning som gir store muligheter, men det vil ta tid å optimalisere.

Det har vært en langvarig prosess, men nå er Helseplattformen aktiv i 19 kommuner i Midt-Norge. Hjemmetjenesten i Ålesund rapporterer at de får bedre tid hos pasientene når dokumentasjon kan skje mens de ansatte fortsatt er hjemme hos pasienten.

På webinaret legger vi fokus på endringer i legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Hva betyr den nye journalløsningen for…?

  • Felles legemiddelliste
  • Samstemming
  • Praktisk legemiddelhåndtering
  • Multidose
  • Beslutningsstøtte

Gevinster med en felles journal i helsetjenesten i regionen vil belyses gjennom praktiske eksempler.

Presentasjon ved Astrid Gilje Hageler, kommunefarmasøyt i Trondheim kommune, og Janne Kutschera Sund, fagleder legemidler i Helseplattformen.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".