logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Bedre samhandling om legemidler fremover

Legemidler er en vesentlig brikke i helsesystemet vårt, men er også utsatt for avvik på grunn av dårlig kommunikasjon mellom fagsystemene.

Bli med på webinar 31. mai om veien fremover for felles legemiddelgrunndata.

22.05.2024

Narkotikaregnskap på mobilen

Regnskap for A- og B-preparater på papir har mange muligheter for feil. Alt fra uleselig håndskrift, ufullstendig utfylling, regnefeil, og dokumentfalsk forekommer. Slike feil unngås ved å bruke appen NarKontroll på sykehusets rolletelefoner!

Se på opptaket om NarKontroll - en app for narkotikaregnskap utviklet av Sykehuset Østfold.

08.04.2024

Et sykehjems erfaring med digitale hjelpemidler for legemiddelhåndtering

Sykehjemmet i Bindal kommune har fått et legemiddelkabinett og flere -traller. Her deler de noen tanker om tidsbesparelse, kvalitet og sikkerhet.

28.02.2024

Helseplattformen – ett år etter

Mulighetene i Helseplattformen er utallige, men alt går ikke på skinner enda.

Vi har undersøkt hvordan legemiddelhåndtering har endret seg i løpet av det siste året på St. Olavs hospital.

06.02.2024

Nødvendig helseinformasjon blir med over landegrensene

Norsk helsepersonell vil snart kunne få tilgang til kritisk helseinformasjon om personer fra EU/EØS som har behov for helsehjelp i Norge. Hva betyr det for deg som helsepersonell?

15.01.2024

Kunnskaps- og beslutningsstøtte i Felleskatalogen

I fjor introduserte Felleskatalogen bivirkningssøk, og tar nå et steg videre med integrasjon av interaksjonsanalyse og klinisk beslutningsstøtte. Dette vil gi tryggere legemiddelbehandling.

Se på video hvor daglig leder Bente Jansen deler innsikt om klassifisering som medisinsk utstyr og viser hvordan vår beslutningsstøtte fungerer i legens journalsystem.

29.11.2023

19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på her!

09.11.2023

Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon?

Legemiddelinformasjon oppleves som fragmentert, særlig for multidose og overgang mellom helsenivå. Dette bekymrer leger og sykepleiere.

16.10.2023

Tiltak for å lukke legemiddelsløyfen i dansk sykehus

Odense universitetssykehus er i ferd med å rulle ut lukket legemiddelsløyfe. Roboten som leverer multidose, spiller en sentral rolle.

Kollegene våre i Danmark delte erfaringene sine på webinar 6. oktober.

26.09.2023

Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

15.09.2023
Side 1  2 3 4 5 6