logo

Kunstig intelligens

Webinarserien "Kunstig intelligens" handler om nye, banebrytende teknologier i helsetjenesten. Hvordan kan kunstig intelligens bidra til forebygging, diagnostisering og behandling? Hvilke konsekvenser har det for helsesektoren og samfunnet forøvrig?

Vi ser nærmere på dataene som trenges, anskaffelse og innføring, samt kvalitetssrikring av data og algoritmer. Og ikke minst, hvordan forskningsbasert kunnskap om kunstig intelligens kan føre til resultater og endringer i praksis.

Webinarene er gratis og åpen for alle. Alle webinarer blir tatt opp og delt som video og podkast.

Webinarene om kunstig intelligens sendes hver tredje fredag, klokken 08:15-09:00.

Redaksjonskomité

  • Maryam Tayefi, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Ishita Barua, Livv
  • Klas Pettersen, NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium
  • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet
  • Anne Torill Nordsletta, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kunstig intelligens: Nyheter

Hvordan vil kunstig intelligens endre helsetjenestene våre?

Med stadig mer avanserte teknologier og algoritmer, står helsesektoren overfor en revolusjon som kan forbedre diagnose, behandling og pasientomsorg på måter vi knapt kan forestille oss. Hvordan vil dette forme fremtidens helsevesen, og hvilke forberedelser må vi gjøre for å integrere disse teknologiene på en ansvarlig og effektiv måte?

27.05.2024

Diagnostikk i radiologi med hjelp fra kunstig intelligens

I årene fremover kommer norske sykehus til å ta i bruk flere beslutningsstøtteverktøy som er bygget på kunstig intelligens. Klinisk forskning viser veien for hvordan vi kan trene opp verktøyene til å være best mulig, samt å lære av sine feil og bli bedre over tid.

17.04.2024

Etisk forsvarlig kunstig intelligens

Hvordan vet vi hva kunstig intelligens egner seg til, og hvem får mest nytte av den? Vi undersøker vi etiske prinsipper for god kunstig intelligens.

21.03.2024

Kunstig intelligens for likeverdige helsetjenester

Hvordan er det å være lege og pasient i rurale strøk?

Vi ser på ultralydundersøkelser som eksempel på hvordan kunstig intelligens kan bidra til likeverdige helsetjenester, uansett hvor du bor.

05.03.2024

Kunstig intelligens til Sápmis beste

Hva er samisk kunstig intelligens for helse? Det undersøkte vi på webinaret 23. februar!

12.02.2024

Spilleregler for kunstig intelligens i helse

Kunstig intelligens er her! Og vi må være klare, dette er ikke noe spill.

22.01.2024

Vestre Viken forbedrer pasientforløpet for ca. 39.000 pasienter årlig med støtte av kunstig intelligens

Radiografer får nå støtte av en kunstig intelligens applikasjon til å finne skjelettskader. Pasienter uten beinbrudd blir raskere sendt hjem, og samtidig sparer dette tid for annet helsepersonell.

04.12.2023
Side 1