Helhetlige pasientforløp

Webinarserien "Helhetlige pasientforløp" ser på hvordan vi kan forbedre helsetjenesten. Målet må være en helsetjeneste som er pasientsentrert, koordinert, proaktiv og planlagt. Det må være muligheter for å dele informasjon både innad i og på tvers av tjenester. Dette står i motsetning til dagens system der man kan oppleve at helsetjenestene ikke snakker sammen, og at omsorgen blir fragmentert.

Temaer som skal tas opp inkluderer e-helseløsninger for samhandling, pasientsentrerte team, informasjonsdeling (data bruk og gjenbruk), bruk av kunstig intelligens i klinisk praksis, journalsystem, evaluering og implementering.

Webinarene er gratis og åpen for alle. Alle webinarer blir tatt opp og delt som video og podkast.

Webinarene om helhetlige pasientforløp sendes hver tredje fredag, klokken 08:15-09:00.

Redaksjonskomité

  • Line Silsand og Gro-Hilde Severinsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet
  • Brita Jørgensen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Beate Sørslett, Nordlandssykehuset

Aktuelt