logo

Sykepleierens rolle i fremtidens helhetlige pasientforløp: Teknologi og transformasjon

Fremtidens demografi stiller skjerpede krav til helsetjenesten, og organiseringen av knappe ressurser. Vi trenger teknologi som støtter tverrfaglige team i helsetjenesten og behandling på tvers av nivåer i helsetjenesten.

Webinar: Fremtidens e-helse
Kai Øivind Brenden forteller om sykepleierens rolle i helhetlige pasientforløp.
Teknologien må bygge på de behovene som er i helsetjenesten og som pasientene så tydelig gir uttrykk for er svakheter. Stikkordene er samhandling, opplæring og integrasjon.

Norsk sykepleierforbundet mener at rammevilkårene for å drive enhetlige helsetjenester må bedres, for å ivareta nye arbeidsmåter og understøtter sykepleiernes arbeidsprosess. Hvilke konkrete ønsker har Norsk sykepleierforbund for fremtidens e-helse?

Presentasjon ved Kai Øivind Brenden, nestleder Norsk sykepleierforbund.

Kai Øivind Brenden er nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) siden 2019. Utdannet sykepleier i 2000. Sykepleier og fagutviklingssykepleier ved Akershus universitetssykehus i perioden 2000-2005. Han har lang bakgrunn som tillitsvalgt i NSF, og var i mange år Foretakstillitsvalgt ved Akershus universitetssykehus, hvor han også satt i foretakets styre. Fra 2011 forbundsstyremedlem i NSF. Har vært lokalpolitisk engasjert i Lørenskog kommune, både i kommunestyret og helse- og omsorgsutvalg.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".