logo

Hvordan vil kunstig intelligens endre helsetjenestene våre?

Med stadig mer avanserte teknologier og algoritmer, står helsesektoren overfor en revolusjon som kan forbedre diagnose, behandling og pasientomsorg på måter vi knapt kan forestille oss. Hvordan vil dette forme fremtidens helsevesen, og hvilke forberedelser må vi gjøre for å integrere disse teknologiene på en ansvarlig og effektiv måte?

Webinar: Kunstig intelligens i helse - hva er på vei inn?
Michael Riegler forsker på hvordan kunstig intelligens kan forbedre diagnose og behandling i kliniske settinger.
Det koster vanvittig mye å trene en KI-modell fra bunn. Det gir ikke mening at alle skal trene sin egen modell. Vi må dele de store modellene og drive med overføringslæring, som er mye billigere.

Kunstig intelligens (KI) er i rask utvikling, også innenfor helse. På dette webinaret stiller vi følgende spørsmål.

  • Hvordan sikrer vi oss at kunstig intelligens gir oss de rette svarene?
  • Hva er de etiske og personvernmessige utfordringene ved bruk av kunstig intelligens i helsetjenester?
  • Hvordan kan vi sikre at både pasienter og helsepersonell får størst mulig nytte av teknologien?

Generative KI-modeller, som kan analysere tekst, bilder, lyd og video, gir oss muligheten til å transformere diagnose, behandling og pasientomsorg. Disse modellene kan tilby mer presise og helhetlige løsninger, men det vil kreve at vi tilpasser arbeidsmetoder, standardiserer prosesser og utvikler klare retningslinjer. Åpenhet og reproduserbarhet er sentrale prinsipper som må følges. Infrastruktur er en annen nøkkelfaktor. For å utnytte potensialet i KI, må vi forske på hvordan disse modellene best kan integreres i eksisterende helsesystemer.

Michael A. Riegler er professor ved OsloMet og leder for KI-strategi ved SimulaMet. Med omfattende erfaring innen kunstig intelligens og helse, har han bidratt til en rekke forskningsprosjekter og publiseringer som fokuserer på anvendelse av avanserte KI-teknologier i helsesektoren. Hans arbeid inkluderer utvikling av nye metoder for dataanalyse, modelltrening, og implementering av KI-løsninger som kan forbedre diagnose og behandling i kliniske settinger. Riegler er kjent for sin evne til å kombinere teoretisk forskning med praktiske anvendelser, noe som gjør ham til en ledende ekspert i feltet.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".