logo

Nytt europeisk nettverk for bedre data- og digital helseinnovasjon

Pålitelig helseinformasjon er essensielt for å levere helsetjenester av høy kvalitet og fremme digital helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå lansert et strategiske partnernettverk for data- og digital helse. Målet er å tette kritiske sikkerhetshull i helsesystemene. Nasjonalt senter for e-helseforskning bidrar med vår forskning i nettverket.

Nettverket sikter mot å lukke kritiske sikkerhetshull i datasystemer og digital helse for å styrke oppbyggingen av trygge, rimelige og personsentrerte helsesystemer i Europa. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Nettverket sikter mot å lukke kritiske sikkerhetshull i datasystemer og digital helse for å styrke oppbyggingen av trygge, rimelige og personsentrerte helsesystemer i Europa. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Helsesystemene i Europa står overfor store utfordringer, forsterket av COVID-19, en aldrende befolkning og stramme budsjetter. Mange helsearbeidere forlater yrket på grunn av stress og økende administrative oppgaver, som igjen går utover pasientomsorgen.

Teknologiløsninger som kunstig intelligens og informasjonsutvinning kan frigjøre tid for helsepersonell, redusere stress og feil og forbedre samhandlingen med pasientene. Økt digitalisering og automatisering, kan hvis det brukes riktig, øke kapasiteten og skape en mer pasientsentrert helseomsorg.

Samling av internasjonale eksperter

Sammen med Europakommisjonen lanserte WHOs regionkontor for Europa et nytt partnerinitiativet for data og digital helse (SPI-DDH) i København 13. juni 2024.

Dette er et nettverk for de 53 medlemsstatene i WHOs utvidede Europaregion, hvor målet er å forbedre helsetjenestene for nesten 1 milliard mennesker som bor her.

Noen av partnerne i det nye nettverket for data og digital helse under møtet i FN-byen i København. (Foto: WHO Europe)

Nasjonalt senter for e-helseforskning deltar i nettverket sammen med over 100 representanter fra medlemsstater, mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner, samt fra privat sektor og akademiske institusjoner.

Her skal vi identifisere og adressere mangler i datasystemer og digital helse for å støtte oppbyggingen av trygge, mer kostnadseffektive og personsentrerte helsesystemer i Europa.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har siden 1997 vært et offisielt samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen digital helse og telemedisin. Dette innebærer at vi gir råd til WHO og dets medlemsland om IKT i helsetjenesten.

Viktig

- Dette samarbeidsnettverket, opprettet på forespørsel fra Europaregionens medlemsstater og ledet av WHOs regionkontor for Europa, tar opp folkehelseutfordringer knyttet til digital transformasjon av helsesystemer. Målet er å sikre at alle har tilgang til høy kvalitet, trygg, rimelig og personsentrert digital omsorg, sier seniorforsker Luis Marco-Ruiz i avdeling for helhetlige pasientforløp ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Seniorforsker Luis Marco-Ruiz ved Nasjonalt senter for e-helseforskning understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid for å forbedre bruken av helsedata i beslutningsprosesser.

Nettverket jobber for å forbedre:

📄 Styring og ressurser

📲 Digitalisering

📊 Datainnsamling

🔍 Analyse og rapportering

De nesten 1 milliard menneskene som bor i regionen til medlemslandene fortjener en evidensbasert politikk som prioriterer helsen deres. Nettverket er et eksempel på forpliktelse til å forbedre datahåndtering og interoperabilitet for beslutningstaking, noe som er kjernen i det pågående partnerskapet mellom WHOs regionkontor for Europa og EUs helse- og mattrygghetsmyndighet.

Utfordringer

Finansiering og implementering av ny teknologi og håndtering av store mengder persondata byr på betydelige utfordringer for landene i regionen. Problemene de står overfor når de skal digitalisere helsesystemene, er svært like, men løsningene er ofte dupliserte i nasjonal settinger.

- Ingen enkeltstående enhet kan lykkes alene med å gjennomføre den digitale overgangen i helsevesenet og frigjøre verdien av data for helse. Digitale helseverktøy som brukes alene eller utenfor kontekst, er ikke bærekraftige over tid, og det gjøres svært lite for å evaluere effekten av bruken av dem, sier Marco-Ruiz.

Diskusjonene om den digitale transformasjonen av helsesystemet blant de relevante aktørene foregår ofte isolert, noe som fører til at resultatene blir fragmenterte og dårlig samordnet.

Pålitelig helseinformasjon er nødvendig for å kunne levere helsetjenester av høy kvalitet og digital helse. (Foto: Clourbox)

På timeplanen

SPI-DDH er et landstyrt og handlingsfokusert initiativ. Diskusjonen går i hovedtrekk rundt utfordringer og muligheter for digital omstilling som landene ser og opplever.

Hovedfokus:

 • Identifisere utfordringer:
  Å avdekke de viktigste utfordringene og fremme tiltak for å forbedre opptaket av digital helse som er trygg og rettferdig.

 • Fremme samarbeid:
  Støtte samarbeid som bygger solidaritet og deling av kunnskap innen digital helse.

 • Trygg havn for medlemsstatene:
  Tilby et uavhengig miljø der medlemsstatene kan lære av hverandre og samarbeide med eksterne partnere for å utforske nye digitale helseløsninger.

 • Utvikling av fremtidsscenarioer:
  Å skape scenarioer for fremtidens helsevesen og bruk av data, som kan guide omleggingen av helsesystemer og omprofilering av helsepersonell.

Deltar som samarbeidssenter og partner

- Å ha en uavhengig, internasjonal plattform som dette nettverket representerer er avgjørende for en bærekraftig digital transformasjon av helsesystemene, hvor man kan dele ideer og fremme nye partnerskap samtidig som vi beskytter individuelle rettigheter, avslutter Marco-Ruiz.

➡️ Besøk WHO's nettside for mer informasjon.