Eli Kristiansen

Bio

Eli Kristiansen, prosjektleder, har jobbet på senteret siden mars 2014. Eli er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i samfunnsøkonomi, uteksaminert 2011. Hun har tidligere jobbet som forskerstøtte ved Universitet i Tromsø og SINTEF.

Eli Kristiansen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 971 62 311

Stilling: Prosjektleder

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Elis prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten - Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset  2020 - 2020 Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Elin Breivik
NORDeHEALTH – Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund

Elis publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret 2021 Interview
Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 2021 Academic article
Samisk innsyn i pasientjournal 2020 Academic lecture
Effekt av korona: Fastlegen går digitalt 2020 Interview
Podcast - Fastlegen går digitalt! 2020 Interview
Coronavirus made the GP go digital 2020 Interview
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster

Elis prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe

Elis postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0