Eli Kristiansen

Bio

Eli Kristiansen, phd-student i 75 % stilling og seniorrådgiver i 25% stilling, har jobbet på senteret siden mars 2014. Hovedområder er digitale konsultasjoner med fastlege og innsyn i journal for spesialisthelsetjenesten. Eli er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i samfunnsøkonomi, uteksaminert 2011.

Eli Kristiansen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 971 62 311

Stilling: Seniorrådgiver og phd-student

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Elis prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Den europeiske telemedisinkonferansen 2016 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni

Elis publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting 2022 Academic article
A multilevel perspective on digital consultations in general practice. Symposium. 2022 Academic lecture
Workshop 2022 Academic lecture
A multilevel perspective on digital consultations in general practice 2022 Academic lecture
Elektronisk innsyn i journal hjelper samer i møte med psykisk helsevern 2022 Interview
Experiences from using patient accessible electronic health records -a qualitative study within Sámi mental health patients in Norway 2022 Academic article
Videokonsultasjoner 2021 Lecture
Møt legen på video 2021 Interview
Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Lecture
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
Lege advarer etter e-konsultasjon-studie: – Som å sammenligne epler og pærer 2021 Interview
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Therapists’ experience of video consultation in specialized mental health services during the COVID-19 pandemic: Qualitative interview study 2021 Academic article
Norske erfaringer med videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Academic lecture
E-konsultasjon og andre digitale tjenester med fastlegen: erfaringer og effekter for pasienter og helsetjenesten 2021 Academic lecture
Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer 2021 Academic article
Videokonsultasjoner på fastlegekontoret under pandemien 2021 Academic lecture
In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person 2021 Interview
Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret 2021 Interview
Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 2021 Academic article
Samisk innsyn i pasientjournal 2020 Academic lecture
Effekt av korona: Fastlegen går digitalt 2020 Interview
Podcast - Fastlegen går digitalt! 2020 Interview
Coronavirus made the GP go digital 2020 Interview
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster

Elis prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe

Elis postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0