logo

Eli Kristiansen

Bio

Eli Kristiansen, phd-student i 75 % stilling og seniorrådgiver i 25% stilling, har jobbet på senteret siden mars 2014. Hovedområder er digitale konsultasjoner med fastlege og innsyn i journal for spesialisthelsetjenesten. Eli er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i samfunnsøkonomi, uteksaminert 2011.

Elis prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Den europeiske telemedisinkonferansen 2016 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2) 2023 - 2026 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Elis publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Patients' experiences with receiving sick leave certificates via remote consultations in Norway during the COVID-19 pandemic: a nationwide online survey 2024 Academic article
NORDeHEALTH – Learning from the Nordic Experiences of Patient Online Record Access 2024 Academic article
Primary care gatekeeping during the Covid-19 pandemic: a survey of 1234 Norwegian regular GPs 2023 Academic article
Bedre kvalitet i e-konsultasjoner 2023 Digital learning tools
Benchmarking usability of patient portals in Estonia, Finland, Norway, and Sweden 2023 Academic article
Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences 2023 Academic article
How can user experience give insights of non-use? Older users’ experience of access to and use of e-consultations with the general practitioner 2023 Academic lecture
Funn fra forskning om tekstbaserte e-konsultasjoner i Helsenorge 2023 Academic lecture
Low Adoption of Video Consultations in Post-COVID-19 General Practice in Northern Europe: Barriers to Use and Potential Action Points 2023 Academic article
Users' Experiences With Online Access to Electronic Health Records in Mental and Somatic Health Care: Cross-Sectional Study 2023 Academic article
The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia 2023 Academic article
Pasientenes erfaringer med tekstbaserte e-konsultasjoner 2023 Academic lecture
Eldre setter pris på å kunne sende meldinger rett til legen 2023 Interview
Older patients' experiences of access to and use of e-consultations with the general practitioner in Norway: an interview study 2023 Academic article
Patients’ online access to psychiatric records: Providers’ experiences 2022 Abstract
How do older patients access and use text-based e-consultations with the general practitioner? 2022 Poster
E-konsultasjoner hos fastlegen 2022 Academic lecture
Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting 2022 Academic article
A multilevel perspective on digital consultations in general practice. Symposium. 2022 Academic lecture
Workshop 2022 Academic lecture
A multilevel perspective on digital consultations in general practice 2022 Academic lecture
Elektronisk innsyn i journal hjelper samer i møte med psykisk helsevern 2022 Interview
Experiences from using patient accessible electronic health records -a qualitative study within Sámi mental health patients in Norway 2022 Academic article
Videokonsultasjoner 2021 Lecture
Møt legen på video 2021 Interview
Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Lecture
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
Lege advarer etter e-konsultasjon-studie: – Som å sammenligne epler og pærer 2021 Interview
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Therapists’ experience of video consultation in specialized mental health services during the COVID-19 pandemic: Qualitative interview study 2021 Academic article
Norske erfaringer med videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Academic lecture
E-konsultasjon og andre digitale tjenester med fastlegen: erfaringer og effekter for pasienter og helsetjenesten 2021 Academic lecture
Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer 2021 Academic article
Videokonsultasjoner på fastlegekontoret under pandemien 2021 Academic lecture
In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person 2021 Interview
Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret 2021 Interview
Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 2021 Academic article
Samisk innsyn i pasientjournal 2020 Academic lecture
Effekt av korona: Fastlegen går digitalt 2020 Interview
Podcast - Fastlegen går digitalt! 2020 Interview
Coronavirus made the GP go digital 2020 Interview
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Elis prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
Elis postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0