Eli Kristiansen

Bio

Eli Kristiansen, prosjektleder, har jobbet på senteret siden mars 2014. Eli er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i samfunnsøkonomi, uteksaminert 2011. Hun har jobbet som forskerstøtte ved Universitet i Tromsø og SINTEF, i tillegg til flere prosjektstillinger innenfor kulturnæringa.

Eli Kristiansen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 971 62 311

Stilling: Prosjektleder

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Elis prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Elis publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 RAPPORT
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 FOREDRAG
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 RAPPORT
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG

Elis prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe