Eli Kristiansen

Bio

Eli Kristiansen

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 971 62 311

Title: Project Manager

Department: Digital Health Services


Eli's projects

Project title Year Theme Project management
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Zero point measurement related to «One Citizen-One Record» 2017 - 2017 Patient pathways
Gunn-Hilde Rotvold
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Innsyn i journal 2019 - 2021 Citizen services
Eli Kristiansen

Eli's publications in Cristin

Title Year Category
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 RAPPORT
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 FOREDRAG
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 RAPPORT
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG

Eli's project reports

Report no. Title Author(s)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe