E-konsultasjon og sykemelding

Description

E-konsultasjon og sykmelding – undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under COVID-19 pandemien.

Hovedregelen i dagens lovverk er at sykmeldinger skal skrives ut etter en personlig undersøkelse av pasienten, og flertallet av dagens sykmeldinger baseres på fysisk oppmøte på legekontoret. Under unntakstilstanden i forbindelse med Covid-19 mars 2020 ble en midlertidig forskrift med unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven satt i kraft. Den åpnet for at sykmeldinger kunne skrives uten personlig oppmøte hos legen og at telefonkontakt eller e-konsultasjon var tilstrekkelig for å vurdere pasientens arbeidsførighet. Lovendringen og Covid-19 situasjonen medførte at bruk av e-konsultasjon ved sykmelding økte betraktelig, men det er ikke kjent hvor mange sykmeldinger som ble vurdert uten fysisk oppmøte.

Det er ikke avdekket forskning som tar for seg konsekvenser eller effekter av sykmeldinger skrevet ut gjennom e-konsultasjon verken nasjonalt eller internasjonalt. Ved å studere situasjonen under Covid-19 som et naturlig eksperiment for bruk av sykmelding uten fysisk oppmøte kan vi samle noen kortsiktige erfaringer både fra pasienter og leger om konsekvenser og effekter av sykmelding skrevet ut gjennom e-konsultasjon.

Goals

Undersøke fastleger og pasienters erfaringer med at leger kan skrive ut sykmelding (vurdere arbeidsuførhet) uten fysisk oppmøte under Covid-19 pandemien.

1) Undersøke fastlegers erfaringer med å sykmelde uten krav til personlig frammøte.

2) Kartlegge hva som kjennetegner sykmeldinger utstedt i 2020, før og under Covid-19 pandemien.

3) Undersøke hvordan pasienter opplever å bli sykmeldt via e-konsultasjon.

Method

Vi skal undersøke fastlegers erfaringer gjennom både spørreundersøkelser og intervju. Pasientenes erfaringer innhenter vi gjennom spørreundersøkelser. I tillegg skal vi analysere uttrekk fra sykemeldingsregister for å finne kjennetegn ved de ulike sykemeldingene som er gitt over e-konsultasjon.

Project manager

Project participants

Theme

Innbyggertjenester

Project period

2020 - 2021

Last updated

22 April 2021