logo

E-konsultasjon og sykmelding

Report Abstract

Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av økt digital kontakt mellom fastleger og pasienter under Covid-19-pandemien. Rapporten presenterer funnene.

Med pandemien kom en lovendring som tillot at fastleger ga sykmelding ut fra e-konsultasjon med pasienten. Det ble gjort for å begrense smittespredning. Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse blant pasienter og leger høsten 2020, dybdeintervjuer av fastleger, og det ble hentet data fra registrene til HELFO og NAV. Resultatene viste at pasienter og leger likte effektiviteten og fleksibiliteten ved å kommunisere digitalt om sykmelding. Samtidig var noen bekymret for om de kliniske vurderingene ble riktige når partene ikke møttes fysisk.