Posters

Poster no. Title Author(s) Size
2017 01 A Review of Mobile Applications in General Practice: Forming a Questionnaire to Explore Clinician Needs Meghan Bradway, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)
2017 02 Need for Differentiating Presentation of Patient-gathered Data Between Type 1 and 2 Diabetes During Consultations Meghan Bradway, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)
2017 03 The need for updated evaluation approaches for e-health and m-health interventions - a dynamic concept for more efficient trials Eirik Årsand, Håvard Blixgård, Alain Giordanengo, Meghan Bradway 67,5x120 cm (16:9)
2017 04 Evaluating the role of m-health interventions in patient empowerment Omid Saadatfard, Anne Granstrøm Ekeland, Meghan Bradway, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)
2017 05 eHealth services for Child and Adolescent Psychiatry A3
2017 11 E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen Kari Dyb, Line Lundvoll Warth A0
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0
2017 08 Styring av nasjonale e-helseprosjekt – betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak Line Helen Linstad, Anne Granstrøm Ekeland A0
2017 07 Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika, Rune Pedersen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0