Gunn-Hilde Rotvold

Bio

Gunn Hilde Rotvold, PhD research fellow, has extensive experience from the e-health field. She started her work at the center in January 1999 and has held various coordinating roles and leadership. Since 2011-2018 Gunn Hilde also has worked as partner and consultant at Tromsø telemedicine Consult as, Project manager at Helse Nord IKT, Director of National Welfare Technology Program in Norway at Directorate of Health.

Gunn Hilde has a Master of Political Science in Sociology, graduated in 1995 from the University of Tromsø. She is business economist from BI Norwegian School of Management 1990. She has a leadership development program through North Norwegian leadership development from 2003.

She has certification in the project framework Prince 2 (both theory and practical) from 2016.

Today Gunn Hilde is a PhD fellow where she researches the municipalities' introduction of Welfare Technology.

Gunn Hilde Rotvold

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 992 69 511

Title: PhD Candidate

Department: Personal E-health


CRIStin profile

Gunn Hilde's projects

Project title Year Theme Project management
Concept for a national e-health monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
DigiValue – Digitally supported ValueCreating Person-centered, Integrated and proactive health services 2016 - 2017 Patient pathways
Gunn Hilde Rotvold
E-health monitor 2017 2017 - 2017 Health data
Gunn Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Patient pathways
Gunn Hilde Rotvold
Zero point measurement related to «One Citizen-One Record» 2017 - 2017 Patient pathways
Gunn Hilde Rotvold
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Omid Saadatfard
Collaboration between patients and health professionals - pre research project 2016 - 2016 Patient pathways
Gunn Hilde Rotvold
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Citizen services
Undine Knarvik
Effects of Welfare Technology in Norway 2020 - 2022 Citizen services
Services for health professionals
Elin Breivik
The Nordic E-health Model 2020 - 2023 Citizen services
Truls Tunby Kristiansen
Implementation of Welfare Technology- Phd-study 2020 - 2023 Citizen services
Services for health professionals
Gunn Hilde Rotvold
Valkyrie - distributed service-oriented architecture for coordinated healthcare services 2021 - 2026 Patient pathways
Services for health professionals
Conceição Granja

Gunn Hilde's publications in Cristin

Title Year Category
Bodø vil være landets beste oppvekstkommune. De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi 2021 Interview
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - presentasjon av Phd -prosjekt 2020 Academic lecture
State of the Nordic Region 2020: Wellbeing, health and digitalisation edition 2020 Report
The Nordic E-health Model 2020 Academic lecture
Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velferdsteknologi 2020 Interview
5 års forskning: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Lecture
«Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet» Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune 2020 Report
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 Article in business/trade/industry journal
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 Report
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report

Gunn Hilde's project reports

Report no. Title Author(s)
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Kamilla Michalsen, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig
2020 02 Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 01 Introduction of Welfare Technology for Children and Youths with Functional Disabilities Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
NST-rapport 2002 07 Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten Gunn Hilde Rotvold, Robert Myrvang, AnnKristin Gossé, Lisbeth Abelsen, Benedicte Neple
NST-rapport 2002 05 Telemedisin i pleie og omsorgssektoren Gunn Hilde Rotvold, Kjersti Engeseth, Liv Karen Johannessen

Gunn Hilde's posters

Poster no. Title Author(s) Size
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0

Gunn Hilde's presentations

Date Title Event Author(s)
2018.06.13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn Hilde Rotvold
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.