logo

Modernization of electronic patient record

We research the introduction and testing of electronic health records. The research takes place in projects built around the national pilot project Helseplattfomen, the national vision of One Citizen - One Health Record and the development of DIPS Arena.

The research highlights important topics such as electronic medication management systems (EMMS), semantic interoperability, process and decision support and consolidation of databases and standards. It is important to find synergies between the projects and to disseminate knowledge from these three areas. The research uses empirical data from regional projects where this is relevant for national development. The Norwegian Centre for E-health Research has published a number of relevant knowledge summaries over the past two years.

This research activity is a national collaboration between Nasjonal IKT, Norwegian University of Science and Technology, SINTEF and the Norwegian Centre for E-health Research.

Modernization of electronic patient record

Helseplattformen – ett år etter

Mulighetene i Helseplattformen er utallige, men alt går ikke på skinner enda.

På webinar 16. februar vil vi undersøke hvordan legemiddelhåndtering har endret seg i løpet av det siste året på St. Olavs hospital.

06-02-2024

19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på 17. november. Velkommen på webinar!

09-11-2023

Finnish hospital pharmacists' experiences with electronic medication management system

How has the new electronic health record system at Helsinki University Hospital affected medication management and the role of the pharmacists? The pharmacists think that the changes have been worth the effort. Get an international perspective at this webinar 9 December.

09-12-2022

Workshop om Helseplattformen på EHiN

I tilknytning til årets EHiN ble det avholdt en workshop om Helseplattformen. Her finner du oppsummering, deltakerliste og presentasjoner fra samlingen.

23-11-2018

Vi forsker på Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.

27-09-2018

Ny rapport om helsedataanalyse

Her er vår ferske rapport om helsedataanalyse. Målet med den er å bidra til bedre forståelse av helsedataanalyse, og hvordan nye metoder kan komme til nytte i helsetjenesten.

14-06-2018

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

15-03-2018

A fresh take on clinical decision support

Doctors want more clinical decision support, to give patients the best treatment. However, developing such IT-systems is expensive, and they can seldom be used across doctors’ offices or hospitals. Now, e-health researchers might have found a solution, using artificial intelligence.

09-03-2018

Forskningssporet på EHiN 2017: En smakebit

- Forskningssporet på EHiN løfter fram ny kunnskap som belyser relevante og viktige problemstillinger. Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

19-09-2017

Det nyeste fra e-helseforskning på EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd oppfordrer alle som er interesserte i forskning fra e-helsefeltet til å komme på EHiN 2017.

08-09-2017
Side 1