logo

Ny rapport om helsedataanalyse

Her er vår ferske rapport om helsedataanalyse. Målet med den er å bidra til bedre forståelse av helsedataanalyse, og hvordan nye metoder kan komme til nytte i helsetjenesten.

Fra venstre: Per Atle Bakkevoll (prosjektleder og seniorrådgiver), Alexandra Makhlysheva (rådgiver) og Andrius Budrionis (postdoktorstipendiat). Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Per Atle Bakkevoll (prosjektleder og seniorrådgiver), Alexandra Makhlysheva (rådgiver) og Andrius Budrionis (postdoktorstipendiat). Foto: Lene Lundberg

Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en kunnskapsoppsummering om helsedataanalyse, health analytics, som tar for seg flere metoder innen kunstig intelligens (AI).

AI-teknologi er i ferd med å bli en viktig del av digitaliseringen av alle samfunnssektorer. Det er derfor viktig at beslutningstakerne i helsetjenesten og klinikerne får økt kunnskap.

Rapporten bidrar med kunnskap om health analytics, kunstig intelligens og maskinlæring og hvordan disse metodene kan være nyttige i helsesektoren.