logo

Latest news

Effektiv smittevarsling med SNOW

Posted 06.19.2017

Hver eneste fredag går det ut informasjon til smittevernleger i Helse Nord og Helse Midt-Norge om hva slags sykdommer som er registrert ved legekontorene i området. Dataene er høstet av sykdomsovervåkningssystemet SNOW.

Read more

E-helseforskning til EHiN 2017

Posted 05.10.2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd inviterer forskere i hele Norge til å sende inn bidrag til det nye forskningssporet på EHiN 2017.

Read more

Disputas - cand.psykol. Elia Gabarron Hortal

Posted 05.02.2017

Cand.psykol. Elia Gabarron Hortal disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 5. mai 2017 offentlig forsvare avhandlingen:

Social media and sexual health – New arenas for information on sexually transmitted infections and promotion of healthy sexual behavior

Read more

Disputas – cand.scient. Luis Marco-Ruiz

Posted 05.02.2017

Cand.scient. Luis Marco-Ruiz disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal offentlig forsvare avhandlingen:

Semantic and Perceptual Models for Clinical Decision Support Systems

Read more

WHO - Be He@lthy, Be Mobile

Posted 03.31.2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning står i spissen for en WHO-workshop på m-helse med deltakere fra alle verdenshjørner.  

Read more


Side 1  2 3