logo

Latest news

Et sykehjems erfaring med digitale hjelpemidler for legemiddelhåndtering

Sykehjemmet i Bindal kommune har fått et legemiddelkabinett og flere -traller. På webinaret 8. mars vil de dele noen tanker om tidsbesparelse, kvalitet og sikkerhet. Velkommen!

28-02-2024

Teamene som skal hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser, sliter med digitale problemer

Team hjelper folk der de er, slik at flere slipper å bli innlagt på psykiatriske sykehus. Men de tekniske systemene er langt fra optimale.

20-02-2024

Hvordan best ta imot 110 000 trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning på webinaret 1. mars. Velkommen!

20-02-2024

Utfordringene og mulighetene ved å forbedre medikamenthåndteringen i det norske helsevesenet

I en ny forskningsartikkel fra to av våre forskere avdekkes kritiske utfordringer norske leger og sykepleiere møter i det digitale helselandskapet og hva som er medisinen for fremtiden.

19-02-2024

Kunstig intelligens til Sápmis beste

Hva er samisk kunstig intelligens for helse? Det skal vi undersøke på webinaret 23. februar!

12-02-2024

Artificial intelligence in the north!

The Norwegian Centre for E-health Research will research the introduction of artificial intelligence in Helse Nord!

07-02-2024

Helseplattformen – ett år etter

Mulighetene i Helseplattformen er utallige, men alt går ikke på skinner enda.

På webinar 16. februar vil vi undersøke hvordan legemiddelhåndtering har endret seg i løpet av det siste året på St. Olavs hospital.

06-02-2024

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt/trygt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Velkommen på webinar 9. februar hvor vi diskuterer spørsmålet: Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

31-01-2024

Guidelines and guardrails for AI in healthcare

High-quality data is the first step towards successful use of artificial intelligence in healthcare. What exactly do we mean by high-quality data and how do we get there?

22-01-2024

Nordic eHealth survey

A recent study by the Nordic eHealth Research Network (NeRN) has illuminated the experiences, usage, and attitudes of Nordic citizens towards digital health systems through a comprehensive survey.

16-01-2024
Side 1  2 3 4 5 6 

News feed and social media