Latest news

06.14.2018

Ny rapport om helsedataanalyse

Her er vår ferske rapport om helsedataanalyse. Målet med den er å bidra til bedre forståelse av helsedataanalyse, og hvordan nye metoder kan komme til nytte i helsetjenesten.

06.08.2018

Viser vei i ny og kompleks kunnskap

Avdeling for helsedataanalyse arrangerte 4. og 5. juni en workshop om helseanalyse og digital fenotyping. Gjestene kom fra USA og Italia samt norske institusjoner.

05.22.2018

Safety first with e-medicine management

The goal is to make patient care safer and more effective, say researchers at the Norwegian Centre for E-health Research. They are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved.

05.03.2018

The value of health data

– We want to contribute so doctors, patients and researchers can use health data in better ways, at the same time securing people’s privacy. Meskerem Asfaw and Kassaye Yigzaw at The Norwegian Centre for E-health Research are exploring the potential of health data.

04.27.2018

Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2018

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i samarbeid med Nasjonal IKT gjennomføre en landsdekkende spørreundersøkelse blant leger og sykepleiere knyttet til funksjonalitet og fornøydhet i bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ), og ønsker med dette å informere deltagende foretak om prosjektet.

04.17.2018

Computer science student Pietro

Our centre is excited to have Master's student Pietro Randine (23) on board for six months.

04.12.2018

From Pavia to Norway

We are happy to welcome PhD student Elisa Salvi (27) to the Norwegian Centre for E-health Research. She is spending six months at our centre, as part of her research.

04.09.2018

Ble doktor i helsevitenskap

Line Silsand avla sin doktorgrad i helsevitenskap den 6. april ved UiT Norges arktiske universitet. 

04.04.2018

Disputas – master i helsevitenskap Line Silsand

Master i helsevitenskap Line Silsand disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 6. april 2018 offentlig forsvare avhandlingen: Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of large-scale Electronic Patient Records.

03.27.2018

Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.


Side 1  2 3 4 5