logo

Latest news

Norge – en stormakt innen helseteknologi

Posted 11.28.2017

Hvis næringsliv, forskning og det offentlige Norge klarer å samarbeide like godt som i oljeindustrien, kan vi utvikle verdensledende digitale helseløsninger. Dette, og mye mer, skriver Gunnar Hartvigsen om i en kronikk i Nordlys.

Read more

Norwegian eczema-site goes global

Posted 11.10.2017

Itching and scratching keep many people awake at night. Atopic eczema affects one in five children and many adults. Now, the self-help website has gotten a facelift and gone global, with information in English and Chinese.

Read more

Effektiv smittevarsling med SNOW

Posted 06.19.2017

Hver eneste fredag går det ut informasjon til smittevernleger i Helse Nord og Helse Midt-Norge om hva slags sykdommer som er registrert ved legekontorene i området. Dataene er høstet av sykdomsovervåkningssystemet SNOW.

Read more

E-helseforskning til EHiN 2017

Posted 05.10.2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd inviterer forskere i hele Norge til å sende inn bidrag til det nye forskningssporet på EHiN 2017.

Read more


Side 1  2 3