logo

Digitally following up patients at home

Patients with chronic disorders can receive health services at home using tablets or mobile sensor technologies for distant monitoring.

Health personnel monitor the measurements via a response centre service. The technology allows the health personnel to guide the patient and take action when needed.

The service for digitally following up patients at home is often given and organized by the municipalities, and the target group is chronically ill patients. In order for the patient to receive digital at-home follow-up, they must have a medium to high risk of deterioration, or that there is a high chance of being admitted to a hospital again. Another inclusion criterion is a general need for health and care services.

Mobile health tools (“m-health”) also include technologies as apps and sensors. However, these technologies can be used by anyone, and are not distributed or organised by the health services. However, many of these technologies are not regulated or organised by the healthcare services. However, patients with chronic diseases can receive health services at home using mobile (e.g., tablet, smartphone) and/or sensor technologies for remote monitoring provided and organised by the municipalities. Patient are eligible to receive digital follow-up at home when they are at high risk of deterioration or of being admitted to hospital again. A general inclusion criterion is an overall personal need for health and care services. Health professionals monitor measurements from a Telehealth centre. The technology allows to guide patients and take action on demand. A patient may also receive specialist health services at home from a general practitioner or the hospital through video consultations and various forms of online treatment.

The patient can also receive specialist health services at home from a general practitioner or the hospital through video consultations and various forms of online treatment.

Digital hjemmeoppfølging

Digitally following up patients at home

Hvordan lede endringer og få til digital hjemmeoppfølging?

Hvordan kan en kommune gå frem med å endre arbeidspraksis og lykkes med oppfølging av personer med kroniske sykdommer i deres egne hjem?

Bli med på webinar 24. mai for å finne ut mer!

13-05-2024

Bedre tilbud om sårbehandling med videokonsultasjoner?

Fra forskning til ny praksis!

Etter å ha gjennomført en studie om videokonferanse i sårbehandling, har fire helseforetak tilpasset det digitale tjenestetilbudet deres. Hva lærte de, og hvilke gevinstindikatorer bruker de?

Bli med på webinar 3. mai for å finne ut mer.

23-04-2024

Jobber vi smartere med digital hjemmeoppfølging?

Vestre Viken Helseforetak har over tid jobbet frem en enkel gevinstmodell med fire standard indikatorer for måling av effekter av digital hjemmeoppfølging. Hvorfor har de gjort det slik, hvordan ser modellen ut og hvordan kan du overføre tankegangen bak til å måle gevinster i egen kommune eller på eget sykehus?

Finn ut mer på webinar 12. april!

03-04-2024

Nasjonal helse- og samhandlingsplan – nye rammer for digital hjemmeoppfølging

Hva har den nye Nasjonal helse- og samhandlingsplan å si for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten og digital hjemmeoppfølging?

Det får du svar på 22. mars!

13-03-2024

Hvordan best ta imot 110 000 trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning på webinaret 1. mars. Velkommen!

20-02-2024

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt/trygt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Velkommen på webinar 9. februar hvor vi diskuterer spørsmålet: Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

31-01-2024

Closed due to bad weather

The Nordkinn peninsula in Finnmark, in the far north of Norway, is dependent on a road through the mountains. Unfortunately, this particular road is perhaps the road in the entire country that is most often closed due to bad weather.

24-01-2024

Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging

Nytt år, nye webinarer. Vi begynner med Helsedirektoratet, og temaet er oppstart av Helseteknologiordningen og status for spredning av digital hjemmeoppfølging.

Velkommen på webinar 19. januar!

09-01-2024

Omsorg i endring - nye roller og oppgaver

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunene ha fokus på de nye oppgavene og rollene som oppstår. Enklere sagt enn gjort. Hvordan få det til i praksis?

Vi viser frem ny forskning på webinaret 1. desember.

21-11-2023

Tidlig hjem - digital hjemmeoppfølging for nyfødte barn

Nå kan premature barn og deres foreldre dra hjem fra sykehuset tidligere. Hjemmet finner de roen for å lettere komme i gang med amming. Familien følges opp av en sykepleier over video.

Hør om erfaringene fra "Tidlig hjem" på webinaret 10. november.

01-11-2023

Trim for kropp og sjel - på digitalt vis

På webinaret 20. oktober, undersøker vi digitale alternativer for fysisk og sosial aktivitet. Digitale alternativer gjør at flere kan gjøre det som er viktig for dem, selv om de er hjemme.

10-10-2023
Side 1  2 3 4 5 6