logo

Research

The Norwegian Centre for E-health Research performs clinically relevant research on e-health. Through future-oriented research, the centre is a key player in the development of health and care services.

Development of new healthcare must be based on a broad, multidisciplinary foundation of knowledge. Our researchers have different backgrounds; doctors, nurses, sociologists, technologists, psychologists, lawyers, IT security experts and statisticians.

The centre does research on all levels of health care: disease prevention, self-management, primary and specialist healthcare and rehabilitation.

The Norwegian Centre for E-health Research is one of the world's leading centers of innovation and research in e-health.

Themes

Research: News

Slik kan du finne motivasjon til å trene

Forskere har undersøkt hvordan digitale verktøy kan bidra til gode og varige treningsvaner og livsstilsendring.

23-03-2024

The teams that help people with mental health problems struggle with digital issues

FACT teams meet people with serious mental health problems where they are, so that more can avoid being admitted to psychiatric hospitals. But the digital systems are far from optimal.

20-02-2024

En lærende helsesektor bygger på et fundament av data

Kommer det nye systemet til å fungere som tenkt? Hvor burde Norge investere ressurser i helse?

Data som helseopplysninger og tilbakemeldinger fra pasienter kan svare på disse spørsmålene, men noen kriterier må oppfylles først.

Gratis webinar 24. november.

15-11-2023

Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

15-09-2023

Sharing telemedicine stories from Troms in Portugal

The people from the Norwegian Centre for E-health Research are bringing good examples of use of telemedicine and AI in Kvænangen and Tromsø to the WHO digital health conference in Portugal.

31-08-2023

Home exercise led to 40 per cent fewer hospitalisations for patients with COPD.

COPD patient received home training: “My fitness improved, I could manage more, lost weight, and felt cared for".

07-06-2023

Will there be more use of artificial intelligence in the Norwegian healthcare system?

Researchers at the Norwegian Centre for E-health Research have investigated what is needed to introduce artificial intelligence in the Norwegian healthcare system. They recommend that there be more of it.

19-01-2023

E-helse inn i fremtiden og forbi

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover med sykepleiermangel, økte krav til effektivitet og kvalitet, og ikke minst økt pasient- og brukerinvolvering. Mer forskning innen sykepleie og e-helse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

06-09-2022

Doing social and digital inclusion

An aging population and the rapid development of digital citizen services mean that vulnerable people fall outside the digital community. In this article, professor Elin Thygesen from the University of Agder shares several important experiences. Counteracting loneliness and providing older people with basic technological skills are among the goals.

21-03-2022

Un-shoveled driveways at patients' houses reveal gaps in the care system

Research will examine how an interdisciplinary approach can provide patients with better support and quality of life.

03-03-2022
Side 1  2 3 4