logo

Consultations

It becomes easier for patients to get in touch with healthcare professionals when they can use video, chat services and email. GPs, psychologists, municipal health services and hospitals all offer digital communication services.

We do research on the digital health services and acquire knowledge about the conditions that must be present before developing the services and the context in which they are developed. While the services are being trialled, we will look at what inhibits or promotes their use. We also study the effects and consequences of the services when they are utilised.

Consultations

Digitalisation of European healthcare systems

When we look at healthcare in Europe, patient information appears as fragmented and siloed as ever. A digital health service seems like a distant dream. Or does it?

06-09-2023

Nå vil regjeringen at du kan få sykemelding uten å møte opp fysisk på legekontoret

- At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

14-06-2022

Success factors and rules for using interpreters in video consultations

You've probably experienced communication problems in a video meeting when there is a delay between what is said and what you hear. The challenge is even greater when the patient and doctor don't speak the same language and an interpreter comes into play. Webinar recording about screen interpreting in healthcare.

22-04-2022

Søker seniorer til forskning om e-konsultasjon

Eldre oppsøker fastlegen mest, men få benytter muligheten til å møte legen på videokonsultasjon eller skrive med legen på melding. Nå søker vi eldre deltakere til et forskningsprosjekt om digitale møter med fastlegen.

02-11-2021

Digital sårbehandling

Hva gjør vi når pasienter med alvorlige sår har vanskeligheter med selv å komme til sykehuset? Svaret er å følge de opp digitalt hjemme.

22-10-2021

Digital wound treatment and collaboration

It's difficult for patients with serious wounds to get to the hospital. Follow them up at home then! Recording of a webinar on 22 October on wound management via video meeting.

22-10-2021

General practitioners used video during the pandemic

GPs say that about half of the video consultations they did at the start of the corona pandemic were considered better or equally suitable as meeting in the office.

30-09-2021

Behandling på skjerm i koronatid – erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk helsebehandling via en videosamtale? Professor Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra en nylig publisert forskningsstudie.

15-09-2021

Webinar: videokonsultasjoner i Norge

Videokonsultasjoner med fastlegen fikk en eksplosiv vekst i mars i fjor, etter at Norge stengte ned samfunnet i forbindelse med COVID-19 pandemien. I dette webinaret presenterer vi resultatene av studien: en oppsummering av hvilke problemstillinger fastlegene vurderte som egnet og ikke egnet å ta over video under pandemien.

04-05-2021

Patients' experiences with digital GP communication

58 per cent of people using GPs' digital health services believe that the quality of treatment improved with the possibility of e-consultation.

13-10-2020

Marianne om teknologibruk i psykisk helse

Hva mener vi når vi sier "fremtidens løsninger"? Det kan være nye teknologier, eller å ta i bruk eksisterende teknologi på en bedre eller ny måte. Uansett: vi må alltid starte med hva vi ønsker å forbedre, før vi velger teknologi som skal løse det. Seniorforsker Marianne Trondsen gir nyttige tips i denne videoen.

09-10-2020
Side 1  2