Webinar: Fastleger på video under pandemien

Fastleger sier at omtrent halvparten av videokonsultasjonene de gjorde i starten av koronapandemien ble vurdert som bedre eller like godt egnet som å møtes på kontoret. Bli med på webinar på 24. september.

Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien.
Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien.

Tema

Norske fastleger evaluerte en eller flere videokonsultasjoner de hadde hatt med sine pasienter under de første månedene av covid-19 pandemien. Spesielt to faktor var avgjørende for hvor egnet videokonsultasjon kjentes for legen: tidligere kjennskap til problemstillingen og pasienten. I dette webinaret presenterer vi studien og en oppsummering av hvilke problemstillinger fastlegene vurderte som egnet og ikke egnet å ta over video under pandemien.

Presentasjon ved fastlege og forsker Tor Magne Johnsen, fastlege og forsker Børge Lønnebakke Norberg samt stipendiat Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Tidspunkt: 24. september klokken 08:15-09:00, via Zoom.

Studien som presenteres ble bestilt av NTNU, og samlet inn erfaringer fra 1000 norske fastleger om nesten 3500 videokonsultasjoner i perioden april til mai 2020. Forskerne ba fastlegene vurdere egnetheten av utførte videokonsultasjoner i sammenligning med en tenkt fysisk konsultasjon. Fastlegenes vurdering var basert på problemstillingen, kjennskap til pasienten, og resultatet av konsultasjonen. Hovedkonklusjonen var at halvparten ble evaluert til å være like bra eller bedre egnet enn en tenkt fysisk konsultasjon. Samtidig sier fastlegene at de ser for seg at cirka 20% av konsultasjonene i fremtiden kommer til å være på video. Forskerne forklarer hvorfor, og går mer i detalj om hvilke typer pasienter og problemstillinger egner seg best for videokonsultasjoner.

Børge Lønnebakke Norberg og Tor Magne Johnsen er fastleger i Trondheim, i tillegg til å forske på allmennmedisin ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Begge er også universitetslektor ved NTNU der de underviser medisinstudenter. Eli Kristiansen er stipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hennes hovedområder er digitale konsultasjoner med fastlege og innsyn i journal for spesialisthelsetjenesten.

Påmelding

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosial medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.