logo

Digital hjemmeoppfølging

Gjennom denne webinarserien formidler vi forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

Vi arrangerer webinarer hele året, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.

Webinarene om digital hjemmeoppfølging sendes hver tredje fredag, klokken 08:15-09:00.

Redaksjonskomité

  • Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Carina Kolnes, Indre Østfold kommune
  • Elisabeth Holen-Rabbersvik, Universitetet i Agder
  • Andreas Høiaas, Kreftforeningen

Digital hjemmeoppfølging: Nyheter

Hvordan lede endringer og få til digital hjemmeoppfølging?

Hvordan kan en kommune gå frem med å endre arbeidspraksis og lykkes med oppfølging av personer med kroniske sykdommer i deres egne hjem?

13.05.2024

Bedre tilbud om sårbehandling med videokonsultasjoner?

Fra forskning til ny praksis!

Etter å ha gjennomført en studie om videokonferanse i sårbehandling, har fire helseforetak tilpasset det digitale tjenestetilbudet deres. Hva lærte de, og hvilke gevinstindikatorer bruker de?

23.04.2024

Jobber vi smartere med digital hjemmeoppfølging?

Vestre Viken Helseforetak har over tid jobbet frem en enkel gevinstmodell med fire standard indikatorer for måling av effekter av digital hjemmeoppfølging. Hvorfor har de gjort det slik, hvordan ser modellen ut og hvordan kan du overføre tankegangen bak til å måle gevinster i egen kommune eller på eget sykehus?

03.04.2024

Nasjonal helse- og samhandlingsplan – nye rammer for digital hjemmeoppfølging

Hva har Nasjonal helse- og samhandlingsplan å si for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten og digital hjemmeoppfølging?

13.03.2024

Hvordan ta imot store mengder trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning!

20.02.2024

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

31.01.2024

Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging

Nytt år, nye webinarer. Vi begynner med Helsedirektoratet, og temaet er oppstart av Helseteknologiordningen og status for spredning av digital hjemmeoppfølging.

09.01.2024

Omsorg i endring - nye roller og oppgaver

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunene ha fokus på de nye oppgavene og rollene som oppstår. Enklere sagt enn gjort. Hvordan få det til i praksis?

21.11.2023

Tidlig hjem - digital hjemmeoppfølging for nyfødte barn

Nå kan premature barn og deres foreldre dra hjem fra sykehuset tidligere. Hjemmet finner de roen for å lettere komme i gang med amming. Familien følges opp av en sykepleier over video.

01.11.2023

Trim for kropp og sjel - på digitalt vis

På webinaret 20. oktober, undersøkte vi digitale alternativer for fysisk og sosial aktivitet. Digitale alternativer gjør at flere kan gjøre det som er viktig for dem, selv om de er hjemme.

10.10.2023
Side 1  2 3 4 5