Digital hjemmeoppfølging

Gjennom denne webinarserien formidler vi forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

Vi arrangerer to webinarer i måneden, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.

Webinarene om digital hjemmeoppfølging sendes på fredager i partallsuker, klokken 08:15-09:00.

Redaksjonskomité

  • Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Hilde Sørli, Sunnaas sykehus
  • Carina Kolnes, Indre Østfold kommune
  • Elisabeth Holen-Rabbersvik, Universitetet i Agder

Aktuelt