Digital hjemmeoppfølging

Gjennom denne webinarserien formidler vi forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

Vi arrangerer webinarer hele året, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.

Webinarene om digital hjemmeoppfølging sendes hver tredje fredag, klokken 08:15-09:00.

Redaksjonskomité

  • Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Kari Minsaas, Pensjonistforbundet
  • Carina Kolnes, Indre Østfold kommune
  • Elisabeth Holen-Rabbersvik, Universitetet i Agder

Aktuelt