logo

Bedre tilbud om sårbehandling med videokonsultasjoner?

Fra forskning til ny praksis!

Etter å ha gjennomført en studie om videokonferanse i sårbehandling, har fire helseforetak tilpasset det digitale tjenestetilbudet deres. Hva lærte de, og hvilke gevinstindikatorer bruker de?

Webinar: Sårbehandling og videokonsultasjoner
Ingebjørg Irgens forsker på såroppfølging, pasienttilfredshet og kost-nytte ved digital hjemmeoppfølging.
Jeg mener helt klart at videokonferanse er en fremtidig måte å følge opp pasientene på. Kanskje i en hybridløsning med video og oppmøte.

På lik linje med en del andre pasienter, kan det være utfordrende for en pasient med en ryggskade å flytte på seg for å dra på sykehus for oppfølging. Derfor er de gode kandidater for samhandling med lokal hjemmesykepleie via videokonferanse, med fokus på forebygging og egenbehandling. Altså at de får rett behandling til rett tid og sted.

Sunnaas sykehus samarbeider med tre andre helseforetak og 56 kommuner om å legge til rette for digital hjemmeoppfølging av sår. Erfaringene fra flere studier og prosjekter om videokonferanse i sårbehandling, har medført noe kursendring fra de opprinnelige prosjektideene. Fremover blir det kunnskapsoverføring, smidigere implementering og en enklere modell for gevinstrealisering. Få med deg detaljene på dette spennende webinaret!

Presentasjon ved Ingebjørg Irgens, som er overlege ved Sunnaas sykehus og fullførte sin doktorgrad i 2023 om Videoconferencing for Follow-Up of Pressure Injury. Period Prevalence, Risks, Treatment and Financial Consequences.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".