logo

Kunstig intelligens for alle

I sterk kontrast til hvordan multinasjonale konsern håndterer kunstig intelligens (KI), vil Nasjonalt senter for e-helseforskning demokratisere bruk, styring og utvikling av teknologien.

Gruppebilde prosjekt AIDEA
Bildetekst: Deler av prosjektgruppa er i hektisk arbeid i innspurten til innlevering. F.v.: Randi Laukli, Phuong Dihn Ngo, Miguel Hernandez, Anne Torill Nordsletta, Anne Moen (på skjerm), Maryam Tayefi, Terese Olsen og Maria Östensson. Flere prosjektdeltakere var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jarl-Stian Olsen

Regjeringen har lyst ut en milliard kroner til forskning på kunstig intelligens (KI). Pengene skal bidra til at Norge ikke havner sist i klassen på området. Utlysningen er helt åpen, og i første omgang sender alle inn en skisse av ideen sin. Målet er å opprette flere KI-sentre.

KI som støtter bærekraftig vekst

Nasjonalt senter for e-helseforskning lanserer et ambisiøst prosjekt for å demokratisere KI og ta tak i utfordringer knyttet til utvikling, implementering og styring.

- Vi vil ta opp samfunnsutfordringer, sette nye standarder for en inkluderende, etisk og pålitelig KI, fremme innovasjon, og støtte en rettferdig og mangfoldig vekst, forklarer Anne Torill Nordsletta, avdelingsleder.

- Det er store ambisjoner, med noen må tørre å tenke at vi kan være en motkraft til de sterke kommersielle kreftene til multinasjonale konsern som Meta og dets liknende, forklarer hun.

Med disse ambisjonene tar prosjektet AIDeA sikte på å forme fremtiden for KI og dens rolle i samfunnet, og sikre at fordelene med denne banebrytende teknologien blir tilgjengelig for alle.

Hvorfor ikke bare gjøre det sammen?

- Vi har forsket på kunstig intelligens i mange år. Det har hele tiden vært utfordrende å få tak i data og det er ekstremt tøff konkurranse om utviklere, så da denne utlysningen kom, falt ideen om demokratisering og samarbeid helt naturlig for oss, sier Phuong Dihn Ngo, seniorforsker på E-helseforskning og medlem i prosjektgruppa.

Konseptskissa er utarbeidet over flere måneder og ble endelig sendt inn til Forskningsrådet fredag 7. juni.

Nå begynner arbeidet med å jobbe frem en omfattende beskrivelse av konseptet. Det er den som blir grunnlaget for om vi får mulighet til å opprette et KI-senter. Prosjektgruppa har allerede knyttet kontakt med viktige partnere nasjonalt og internasjonalt – og det er rom for flere!

Om du tenker at dette er noe din organisasjon/bedrift har lyst til å være med på, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Aidea

Abstract:

AIDeA will act as a research center and capability platform for AI development, use and application across various sectors.

Its mission is to drive a just, inclusive and sustainable society by democratizing AI resources, and promoting ethical and innovative AI applications for societal advancement.

AIDeA will lead efforts to raise awareness, empower citizens, and foster collaboration between academia, industry, public sector and civil society in Norway and globally.

Key tasks include exploring AI's effects on healthcare, citizen empowerment, and climate, as well as assessing AI's societal impact on human rights.

Technically, AIDeA focuses on secure data access and collaborative high-performance computing to support democratization.

In uniting transdisciplinary perspectives, AIDeA is committed to European standards for trustworthy AI through ethical practices, diversity, and inclusive collaboration. This holistic approach ensures AI serves a greater good, benefits all segments of society and promotes sustainable development.