logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  5. 03  2018      Oslo

Seminar on Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation


  8. 03  2018      Trondheim

HelsIT 2018


  13-14. 03  2018      Oslo

Konferanse for helsetjenesteforskning


  20-21. 03  2018      Tromsø

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018


  11-13. 04  2018      Luxembourg

Med-e-Tel


-Fremtidsrettet forskning på e-helse