logo

Diagnostikk i radiologi med hjelp fra kunstig intelligens

I årene fremover kommer norske sykehus til å ta i bruk flere beslutningsstøtteverktøy som er bygget på kunstig intelligens. Klinisk forskning viser veien for hvordan vi kan trene opp verktøyene til å være best mulig, samt å lære av sine feil og bli bedre over tid.

Webinar: Kunstig intelligens i radiologi
Atle Bjørnerud forsker på kunstig intelligens for diagnostikk i en klinisk setting.
I mange tilfeller har ikke diagnostiske bilder nok informasjon. Alder og kjønn kan noen ganger fortelle mer enn MR-bildene. I fremtiden trenger vi KI-modeller som kombinerer radiologisk og klinisk informasjon.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehuset har etablert en kunstig intelligens-lab som støtter deres medisinske forskning. Hvordan bruker de medisinske data på best mulig vis for å trene opp kunstig intelligens som beslutningsstøtte? Hvilke steg tok de for å få etablere KI-laben? Hvilke fallgruver møtte de på veien?

Presentasjon ved Atle Bjørnerud, leder for CRAI-senteret ved Oslo universitetssykehuset og professor II ved Universitetet i Oslo.

Bjørnerud tar frem Alzheimers som eksempel der kunstig intelligens kan bidra til mer helhetlig medisinsk diagnostikk. I dette tilfellet trenes den til å se på røntgenbilder av hjernen. Den blir enda et redskap i verktøykassen som helsepersonell kan ta i bruk.

Les mer om CRAI (Computational Radiology and Artificial Intelligence).

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".