logo

Forskningsetiske prinsipper

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et fritt og uavhengig forskningssenter. Vi legger anerkjente forskningsetiske prinsipper til grunn for vår virksomhet.

Nasjonalt senter for e-helseforsknings leveranser må være relevante og nyttig for sektoren. Vi skal ivareta samfunnets behov for kunnskap på e-helsefeltet gjennom forskning og forskningsbaserte kunnskapsoppsummeringer eller utredninger. Vi balanserer vår rolle som nasjonalt forskningssenter med grundig forskning og dekker samtidig myndighetenes behov for rask oppsummert kunnskap.

For å sikre at prosjektene våre er relevante og nyttige for sektoren samarbeider vi med myndighetsorganer. Samarbeidet tar form av følgeforskning på sektorens prosjekter, kunnskapsoppsummeringer eller innhenting av relevant forskning til prosjektene. I alle tilfeller står forskningen på egne ben, og det er kun senteret som er ansvarlig for våre leveranser.