Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Helseplattformen: lukket legemiddelsløyfe 2018 - 2018 Pasientforløp Rune Pedersen
Helseplattformen: felles klinisk kunnskapsstøtte 2018 - 2018 Pasientforløp Rune Pedersen
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester Marianne Trondsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 PasientforløpTjenester for helsepersonell Gunn-Hilde Rotvold
Utredning knyttet til felles klinisk kunnskapsstøtte 2017 - 2018 PasientforløpTjenester for helsepersonell Gunn-Hilde Rotvold
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonellPatient pathways Kristian Malm-Nicolaisen
Strukturert journal 2017 - 2018 Patient pathwaysHealth data Kristian Malm-Nicolaisen
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester Eirik Årsand Elia Gabarron
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp Gunn-Hilde Rotvold
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp Deede Gammon
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester Elia Gabarron
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Line Silsand
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp Elin Breivik
Følgeforskning på elektronisk multidose 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2016 - 2016 Pasientforløp Trine Bergmo
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp Gunn-Hilde Rotvold
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
MyData 2016 - 2017 Helsedata Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata Per Atle Bakkevoll
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata Per Atle Bakkevoll
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp Kristian Malm-Nicolaisen
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp Kristian Malm-Nicolaisen
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester Artur Serrano
eTeam-Surgery - Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration 2013 - 2017 Pasientforløp Gunnar Hartvigsen
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester Gunnar Hartvigsen
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester Eirik Årsand
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data Johan Gustav Bellika
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp Gro-Hilde Ulriksen
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester Paolo Zanaboni
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Health data Stein Olav Skrøvseth
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester Undine Knarvik
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp Thomas Roger Schopf
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester Gunnar Hartvigsen
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell Terje Solvoll
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2018 Pasientforløp Trine Bergmo
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp Line Lundvoll Warth
PACT I og II 2015 - 2018 Pasientforløp Gro Berntsen
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester Elin Breivik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Eli Kristiansen
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata Gunnar Ellingsen
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester Asbjørn Johansen Fagerlund
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp Kari Dyb
Effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata Paolo Zanaboni
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell Johan Gustav Bellika
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2020 Innbyggertjenester Marianne Trondsen
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Anne Granstrøm Ekeland
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2019 Innbyggertjenester Eirik Årsand
Tekstmeldinger som et tillegg til et Internett-basert røykeslutt-intervensjon: en randomisert kontrollert studie 2008 - 2018 Innbyggertjenester Inger Torhild Gram
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell Gunn-Hilde Rotvold