logo

Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Prosjekttittel År Prosjektkategori Prosjektledelse
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Not set Eli Kristiansen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Velferdsteknologi Eirik Årsand Elia Gabarron
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gunn-Hilde Rotvold
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Deede Gammon
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Velferdsteknologi Elia Gabarron
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Felles pasientjournal Line Silsand
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Elin Breivik
Følgeforskning på elektronisk multidose 2017 - 2020 Felles pasientjournal Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2016 - 2016 Felles pasientjournal Trine Bergmo
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Analyse av data Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gunn-Hilde Rotvold
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Felles pasientjournal Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Not set Eli Kristiansen
MyData 2016 - 2017 Analyse av data Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Analyse av data Per Atle Bakkevoll
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Analyse av data Per Atle Bakkevoll
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Felles pasientjournal Kristian Nicolaisen
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Felles pasientjournal Kristian Nicolaisen
VictoryaHome 2013 - 2016 Velferdsteknologi Artur Serrano
eTeam-Surgery - Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration 2013 - 2017 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gunnar Hartvigsen
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Velferdsteknologi Gunnar Hartvigsen
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2016 Analyse av data Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Analyse av data Johan Gustav Bellika
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Felles pasientjournal Gro-Hilde Ulriksen
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Velferdsteknologi Paolo Zanaboni
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Analyse av data Stein Olav Skrøvseth
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Analyse av data Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Velferdsteknologi Undine Knarvik
Journalskolen 2015 - 2016 Felles pasientjournal Thomas Roger Schopf
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Velferdsteknologi Gunnar Hartvigsen
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Felles pasientjournal Terje Solvoll
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2018 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Trine Bergmo
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Line Lundvoll Warth
PACT I og II 2015 - 2018 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gro Berntsen
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Velferdsteknologi Elin Breivik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Pasientforløp og samhandlingsmodeller Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Eli Kristiansen
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Analyse av data Gunnar Ellingsen
Velferdsteknologi barn og unge 2016 - 2017 Velferdsteknologi Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Velferdsteknologi Asbjørn Johansen Fagerlund
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Felles pasientjournal Kari Dyb
Effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Felles pasientjournal Paolo Zanaboni
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 E-helsetrender Johan Gustav Bellika
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2019 E-helsetrender Marianne Trondsen
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Not set Anne Granstrøm Ekeland
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2019 Velferdsteknologi Eirik Årsand
Tekstmeldinger som et tillegg til et Internett-basert røykeslutt-intervensjon: en randomisert kontrollert studie 2008 - 2018 Velferdsteknologi Inger Torhild Gram
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 E-helsetrender Gunn-Hilde Rotvold