logo

Pasientens datautveksling

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å samle og formidle kunnskap om deling av pasientdata generert via elektronisk medisinsk utstyr eller helseapper, samt berede grunnen for deling av pasientgenerte data. Senteret skal delta i nettverk med relevante regionale, nasjonale og europeiske e-helseaktørene. Samhandling med nasjonale aktører med ansvar for utvikling av tjenester og systemer for samhandling mellom pasienter og helsetjenesten er særlig viktig.

Mål

Prosjektmål er (1) å delta aktivt i nasjonale og europeiske nettverk for å bidra til å løse konkrete datautvekslingsutfordringer, og (2) å fremskaffe ny kunnskap om deling av data for å understøtte fremtidens helsetjenester med pasienten som aktiv og informert deltaker, for trygge helseapper, og for å støtte samhandling på tvers forvaltningsnivåer – nasjonalt og internasjonalt. En visjon på lang sikt er å bidra til å utvikle Norden som arena for datautveksling.

Metode

Nettverksbasert aktivitet:

  • Deltakelse i relevante nettverk med sentrale aktører innenfor tema som datautveksling, deling og kommunikasjon av pasientgenererte data, interoperabilitet, m-helse, m.m.
  • Organisering av workshops med sentrale aktører for å sette søkelys på spesifikke tema og for å knytte faglige kontakter til topp eksperter innen problemstillinger rundt kommunikasjon og deling av data mellom pasient og helsetjeneste.