logo

Siri Bjørvig

Bio

Siri Bjørvig er avdelingsleder for personlig e-helse ved senteret. Hun har jobbet ved senteret siden etableringen i 2016 og tidligere Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin siden 1998.

Avdelingen for personlig e-helse gjør forskning på systemer og tjenester som benytter teknologi for selvstendighet og egenmestring og som kan bidra til å gjøre innbyggeren mer engasjert og involvert i egen helse.

Siri har vært medlem av en rekke utvalg og komiteer. Nasjonalt, var hun medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som leverte NOUen Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11). I 2008 – 2009 satt hun i Teknologirådets ekspertgruppe for "eHelse: Morgendagens alderdom". Hun var styremedlem i «European Health Telematics Association» (EHTEL) fra 2016 - 2020.

Hun har hovedfag i samfunnsøkonomi fra UiT Norges arktiske universitet.

Siris prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
LIFEBOTS Exhange 2019 - 2023 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
BETTEReHEALTH: Menneskelige, teknologiske og politiske faktorer for bedre koordinering og støtte til e-helse i afrika 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Sikkerhet i helsevesenet - EU-projektet HEIR 2020 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Eirik Årsand
Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester 2020 - 2027 Innbyggertjenester
Monika Knudsen Gullslett
Pasientens datautveksling 2020 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Siris publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Radikal omstilling skal redde oss fra eldrebølgen 2023 Interview
Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility 2022 Report
Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap 2021 Feature article
Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi 2021 Report
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Being there for them – a telepresence device to support remote social and clinical care to elderly persons 2011 Academic chapter/article/Conference paper
eHelse fornyer helsearbeidet 2010 Popular scientific article
An economic analysis of screening for diabetic retinopathy 2002 Academic article
Siris prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
Siris presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.06.21 Pasienter og brukere Siri Bjørvig