logo

Mastermind

Prosjektbeskrivelse

MasterMind er et EU-prosjekt som skal øke tilgjengelighet av kvalitetssikret behandling for depresjon ved bruk av internettbasert terapi (iCBT) og videokonferanse. Prosjektet omfatter implementering av internettbasert kognitiv terapi og bruk av videokonferanse. Dette gjelder både bruk av videokonferanse i pasientbehandling, og ved samhandling med fastleger.

Mål

Teste og implementere internettbasert kognitiv terapi (iCBT) og bruk av videokonferanse i behandling og oppfølging.

Konklusjon

Erfaringene fra prosjektet gir indikasjoner på det er hensiktsmessig å samhandle via videokonferanse.

Pasienter gir tilbakemelding på at muligheten til å få hjelp hjemme oppleves som positiv. Enkelte sier det er tryggere å være hjemme, og at det er lettere å ta opp vanskelige tema i en trygg setting. Det ser ut til at pasientenes erfaring med både iCBT og videokonferanse er mer positive enn deres forventninger til disse tilbudene før oppstart.

Videokonferanse og nettbasert terapi kan bidra til mer stedsuavhengige tjenester og lavere terskel for samhandling mellom tjenestene.