Digital kommunikasjon i helsetjenesten – noen studier


Det finnes mye kunnskap om bruk av kommunikasjonsteknologi i oppfølging og behandling av pasienter. Nasjonalt senter for e-helseforskning har forsket på bruk av video og annen digital kommunikasjon i helsetjenesten i over tjue år.

Videokonsultasjon med legen er blitt nødvendig for å gi trygghet og effektivitet under koronapandemien. Illustrasjon: Colourbox
Videokonsultasjon med legen er blitt nødvendig for å gi trygghet og effektivitet under koronapandemien. Illustrasjon: Colourbox

Vår tidligere forskning var innenfor rammene av den nasjonale kompetansetjenesten for telemedisin.

På grunn av koronapandemien har bruk av teknologi i helsesektoren skutt fart. Tema som vi har undersøkt over flere år er plutselig høyaktuelle for de fleste: pasienter, helsepersonell, myndigheter, teknologileverandører og industri, startups, brukerorganisasjoner, stat og kommuner.

Det er viktigere enn noensinne at kunnskapen kommer alle til gode.

I denne artikkelen har vi samlet forskning vi har gjort på digital kommunikasjon i helsetjenesten fra de siste årene. Vi håper dette er nyttig for deg, enten du jobber i helsetjenesten, med innovasjon og utvikling, som representant for myndighetene eller som privatperson.

Du må gjerne kontakte våre medarbeidere for mer informasjon. Her er vår medarbeideroversikt.

The large-scale implementation of e-consultations with the GP: a mixed-methods evaluation of the impact on health system, GPs and patients - international project, duration from 2022-27.

Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic, Survey Among Norwegian General Practitioners - article (2021)

Use of e-health tools in primary health care during the Covid-19 pandemic - short report by WHO and Norwegian Centre for E-health Research (2021).

Koronasituasjonen: Helsepersonell vil fortsette digitalt - erfaringer innhentet fra intervjuer med helsearbeidere (2020).

Sosial digital kontakt – redusere ensomhet blant eldre - et år etter (2019).

Digital dialog - bruk av digitale tjenester for fastlegekontorer, kartlagt gjennom en undersøkelse utarbeidet av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), Direktoratet for e-helse og Nasjonalt senter for e-helseforskning (2017-18).

Digital triagering hos fastleger (2019).

Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen (2019).

Videocare - akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse (2019).

Sensegarden – kobler personer med demens til virkeligheten med musikk, video, bilder og lukt (2019).

Videokonferanse i sykehus – fire trender (2018).

Telerehabilitering kan utføres via video - slik når vi pasienter uavhengig av geografisk avstand (2017).

ECAP – IT-based solutions in child and adolescent psychiatry (2017).

Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten (2016).

MasterMind Norge - Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi i behandling av depresjon (2017). Mer info på engelsk her.

CoaST - samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling (2015-18).

Digitale tjenester for min psykiske helse (2016).

Seriøse spill i helsevesenet - læring og formidling av kunnskap (2016).

Mobil videobasert akuttmedisin (2013)