logo

SENSE-GARDEN - kobles til gjennom følelsene

Livet er fullt av overraskelser. Men en ting er sikkert: Mange av oss vil leve lengre enn våre forfedre. Og på grunn av at vi lever lengre, vil flere av oss utvikle demens. Men SENSE-GARDEN kan koble personer med demens til virkeligheten med musikk, video, bilder og lukt.

Skaper rom som tilpasses minnene og livene til personer med demens og deres familie. Illustrasjon: Colourbox
Skaper rom som tilpasses minnene og livene til personer med demens og deres familie. Illustrasjon: Colourbox

Det er 47 millioner mennesker som lever med demens over hele verden, og tallet forventes å øke til 131 millioner innen år 2050.

En person med demens opplever tap av funksjoner, spesielt minner. Til slutt påvirkes språket og vedkommende blir mer og mer frakoblet sin familie og venner.

Per i dag finnes ingen kur mot demens. Men i det europeiske prosjektet SENSE-GARDEN vil forskerne skape rom for å stimulere sansene til de berørte, slik at de kan koble seg til virkeligheten.

«Vi utvikler en løsning der vi undersøker følelsene til folk. Mye av forskningen på demens er veldig fokusert på minner. Men vi tror at det ikke bare er minner som definerer mennesker, det er også følelser," sier Artur Serrano, prosjektkoordinator og forsker i SENSE-GARDEN.

Artur Serrano er koordinator og forsker i prosjektet SENSE-GARDEN. Han er professor ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen
Artur Serrano er koordinator og forsker i prosjektet SENSE-GARDEN. Han er professor ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen

Se, høre, føle, lukte

SENSE-GARDEN vil skape rom som er tilpasset minnene og livene til de besøkende som har demens. Ved å stimulere sanser som syn, berøring, hørsel og lukt kan personene kanskje komme mer i kontakt med virkeligheten.

«SENSE-GARDEN er et rom som viser fortiden til den som har demens. Rommet "gjenkjenner" personen og tilpasser seg erfaringene til vedkommende ved å vise bilder, filmer og spille musikk som er fylt med mening for personen. De kan komme dit med sin familie og dele erfaringene de hadde før, og kommunisere. SENSE-GARDEN kan gi et nytt liv til de med demens, men også til deres familie og omsorgspersoner», sier Artur Serrano.

Samarbeidet er mellom Norge, Belgia, Romania og Portugal. (Illustrasjon fra prosjektsiden)
Samarbeidet er mellom Norge, Belgia, Romania og Portugal. (Illustrasjon fra prosjektsiden)

Prøver ut i Odda

Et sanserom er laget i Odda kommune og vil være klart til bruk i 2019. Serrano forteller at det ved slutten av prosjektperioden skal være bygget sanserom også i de andre deltakerlandene - Belgia, Romania og Portugal.

«Vi har forventninger til dette. Demens er en av de største helseutfordringene som vi står overfor. Håpet er at vi kan lindre symptomer ved å undersøke hvordan teknologien kan forbedre livskvaliteten til både pasientene og deres omsorgspersoner. De neste årene vil mange av oss bli påvirket av demens på en eller annen måte – det kan ramme oss selv, våre slektninger eller venner.»

Professor Artur Serrano forteller om prosjektet i videoen: