Avdeling for Personlig e-helse

Avdeling for personlig e-helse skal forske på hvordan teknologi for selvstendighet og mestring påvirker helsehjelp til eldre, kronisk syke som trenger oppfølging, mennesker med funksjonsnedsettelser og de som aktivt går inn for å endre livsstil.

Avdelingen sin aktive prosjektportefølje er innenfor følgende hovedområder:

Digital hjemmeoppfølging/velferdsteknologi legger vekt på hjemmet og omgivelsene og hvordan disse kan understøttes med teknologi for selvstendighet og egenmestring. Vi har siden 2016 følgeforsket på velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Digital hjemmeoppfølging/velferdsteknologi vil i økende grad være tilgjengelig og bli tatt i bruk slik at eventuelle endringer i tilstand med økt risiko for negativ utvikling av helse eller egenmestring vil bli fanget opp. Det er kunnskapsbehov om forståelse og forutsetninger i innføringsprosessene av teknologi og et kunnskapsbehov om effekter av teknologi.

M-helse beskriver systemer og tjenester som benytter mobil teknologi til tilgang på helsetjenester eller helseinformasjon. M-helse inkluderer digitale helseverktøy som pasienten bruker og i stor grad styrer selv; det er lagt større vekt på systemer og tjenester som støtter individet i å mestre egen helse, inkludert endring av livsstil. Potensialet for m-helseverktøy/avstandsoppfølgning er stort. Litteraturstudier konkluderer likevel med at implementering av løsninger for pasienters egenmestring har hatt blandete resultater. Det er behov for mer kunnskap om effekter og innføringsstrategier for slike løsninger. Pasient-genererte date fra egne helseverktøy kan være verdifullt, både for pasienten og helsepersonell. Hvordan skal slike data gjøres tilgjengelig på en måte som gir nytte?

Sosiale medier er en viktig informasjons- og kommunikasjonskilde for befolkningen, og kan være en betydelig pådriver for pasienters involvering og mestring av egen sykdom og helseutfordringer.

Digital formidling av forskningsbasert kunnskap om pasienters og pårørendes egne erfaringer knyttet til sykdom og helseutfordringer kan være en mestringsressurs for andre i samme situasjon, samt gi helsepersonell og helsetjenestene bedre innsikt i pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov. NSE deltar i DIPEx International, et internasjonalt forskernettverk tilknyttet digital formidling av kvalitativ forskning om pasienter/pårørendes helse- og sykdomserfaringer.

Utviklingen av teknologi skjer raskt, også innenfor dette satsingsområdet. Det er behov for å produsere kunnskap om trender i ny teknologi og nye anvendelsesområder.

icon 125 lifestyle innbyggertjenester duotone green

Denne siden er sist oppdatert:

26.11.2021

For mer informasjon, kontakt:

Ansatte i avdelingen

Navn Stilling Telefon
Mona Skjeklesaether Pettersen Forskningsassistent
Annabelle-Jane Yabsley Forskningsassistent
Karianne Mørken Forskningsassistent
Célia Nilssen Seniorrådgiver 411 26 804
Eirin Rødseth Seniorrådgiver 415 47 101
Monika Knudsen Gullslett Professor 907 84 208
Truls Tunby Kristiansen Forsker 957 32 852
Dillys Larbi Stipendiat 909 49 760
Pietro Randine Systemutvikler 915 32 388
Astrid Grøttland Seniorrådgiver 928 87 111
Undine Knarvik Stipendiat 917 42 705
Siri Bjørvig Avdelingsleder Personlig e-helse 971 64 725
Meghan Bradway Postdoktor 911 93 393
Konstantinos Antypas Seniorforsker 404 85 401
Inger Torhild Gram Professor 924 01 177
Gunn Hilde Rotvold Stipendiat 992 69 511
Elin Breivik Seniorrådgiver 481 54 808
Elia Gabarron Seniorforsker 948 63 460
Eirik Årsand Professor 776 44 760
Marianne Vibeke Trondsen Seniorforsker 415 10 792