Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2

Eksterne prosjektdeltakere

  • Astrid Grøttland, , tlf. 928 87 111
  • Silje C. Wangberg, , tlf. 76966141

Bakgrunn

Bakgrunnen for valg av målgruppen er at det er mye å hente på å forbedre diabetesbehandlingen i Norge, og diabetes type 2 er den store gruppen som utgjør en stor helseutfordring for Norge, men også for den enkelte pasient. Ettersom vår forskningsgruppe har fått gode resultater fra forskning på bruk av mobile selvhjelpsapplikasjoner for diabetes type 1, vil vi i dette prosjektet prøve å finne ut hvordan mange av de samme mekanismene kan tilpasses til type 2, til tross for at denne gruppen ikke har like umiddelbare behov, samt hvordan skreddersøm påvirker egenbehandlingen.

Prosjektbeskrivelse

Studien i prosjektet vil bli gjennomført som en RCT. Personene som deltar vil tilfeldig fordeles i to grupper. Den tilfeldige fordelingen i grupper vil gi oss muligheten til å sammenlikne resultatene mellom de to ulike gruppene. Alle gruppene vil fortsette sin standard diabetes-behandling hos fastlegen slik de pleier. Gruppe 1 vil få en selvhjelpsapplikasjon med funksjoner for å registrere blodsukker, mat, fysisk aktivitet, medisin, personlige mål, altså relevante elementer for sin diabetes. Etter 3 måneders bruk vil de i Gruppe 1 få en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, slik som Gruppe 2. Gruppe 2 vil få det samme tilbudet som Gruppe 1, men vil få en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, fra første dag. Dette vil muliggjøre at brukeren tilpasser app’en til sin egen situasjon, ønsker og behov, og vi vil finne ut om dette gjør egenbehandlingen bedre. Systemet er enkelt i bruk og man vil få god opplæring og støtte i å bruke det. Begge gruppene vil kunne følge sine egne registreringer på mobiltelefonen, og kunne bruke denne som en diabetesdagbok. Både rekruttering, randomisering og gjennomføring av studien vil bli gjort online, gjennom en godkjent forskningsserver spesielt designet til dette formålet.

Formål

Formålet med forskningen er å finne ut hvordan et mobiltelefonbasert selvhjelpssystem kan skreddersys til ulike behov og preferanser blant mennesker med Diabetes type 2, og effektene av dette.

Finansiering

Helse Nord RHF støtter dette prosjektet gjennom deres regionale forskningsmidler.

Mer informasjon om prosjektet

Årlig rapport Helse Nord 2014 (side 44)

Årlig rapport Helse Nord 2015 (side 84)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ser på hvordan resultater fra forskning på selvhjelpsapplikasjoner for diabetes type 1, kan tilpasses diabetes type 2. Det til tross for at denne gruppen ikke har like umiddelbare behov.

Personene som deltar vil tilfeldig fordeles i to grupper. Alle gruppene fortsetter sin standard diabetes-behandling hos sin fastlege. Gruppe 1 får en selvhjelpsapplikasjon med funksjoner for å registrere blodsukker, mat, fysisk aktivitet, medisin, personlige mål, som er relevant for sin diabetes. Etter 3 måneders bruk vil Gruppe 1 få en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, slik som Gruppe 2. Gruppe 2 vil få det samme tilbudet som Gruppe 1, men får en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, fra første dag. Dette muliggjør at brukeren tilpasser app’en til sin egen situasjon, ønsker og behov, og vi vil finne ut om dette gjør egenbehandlingen bedre. Systemet er enkelt i bruk og man får god opplæring og støtte i å bruke det. Begge gruppene vil kunne følge sine egne registreringer på mobiltelefonen, og kunne bruke denne som en diabetesdagbok.

Mål

Formålet med forskningen er å finne ut hvordan et mobiltelefonbasert selvhjelpssystem kan skreddersys til ulike behov og preferanser blant mennesker med Diabetes type 2, og effektene av dette.

Metode

Studien i prosjektet vil bli gjennomført som en RCT. Både rekruttering, randomisering og gjennomføring av studien vil bli gjort online, gjennom en godkjent forskningsserver spesielt designet til dette formålet

Prosjektleder

Eirik Årsand Eirik Årsand

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Silje C. Wangberg, , UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2014 - 2017

Sist oppdatert

07.06.2018