Digital hjemmeoppfølging

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til digital hjemmeoppfølging, kan disse brukes av alle.

Følg vår webinarserie om digital hjemmeoppfølging her:

https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Digital hjemmeoppfølging

 

Nasjonalt målbilde

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) har det utadvendte sykehus som målbilde. Spesialisthelsetjenestene skal flyttes fra sykehuset og hjem til pasienten (spesialisthelsetjenester i hjemmet). Innbyggerne skal kommunisere med helsetjenesten digitalt, og digitale løsninger skal gjøre hverdagen enklere.

Etableringen av helsefellesskapene er ett av flere organisatoriske grep som skal bidra til at innbyggerne skal oppleve helhetlige og sammenhengende helsetjenester på tvers av sykehus og kommuner. For at målsettingen om sammenheng og helhet skal oppnås, forventes det at enhetene i helsetjenesten benytter seg av digitale verktøy.

Nasjonalt program for velferdsteknologi har pågått siden 2013, og varer ut 2021. Velferdsteknologiprogrammet skal legge til rette for at kommunene i større grad skal kunne ta velferdsteknologiske løsninger i bruk. Utprøving av digital hjemmeoppfølging er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

26.11.2021

 

Digital hjemmeoppfølging: Nyheter