logo

Digital hjemmeoppfølging: Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Liste over prosjekter
Prosjekttittel År Fokusområde Prosjektledelse
Hjemmetrim ved hjertesvikt (forprosjekt) 2016 - 2016 Paolo Zanaboni
Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste 2011 - 2016 Paolo Zanaboni
United4Health - pilot Nord-Norge 2013 - 2016 Undine Knarvik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
iTrain - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth


Klikk her for å se alle våre prosjekter.