Gro Berntsen

Bio

Gro Rosvold Berntsen, (lege, dr.med) er professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun begynte i e-helsefeltet i 2009. Hennes hovedfokus er utvikling og evaluering av pasientsentrerte helsetjenester med teknologi og helsetjeneseinnovasjon som verktøy. Hun er videre opptatt av kvalitet i helsetjenesten, pasientforløp ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov og samhandling. Hun var forskningsdirektør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fra 2005-2009. SKDE ble under hennes ledelse tildelt oppgaven som nasjonalt kompetansemiljø for kvalitetsregistre. Hun har en doktorgrad i benskjørhetsepidemiologi fra UiT Norges arktiske universitet, og var ferdig utdannet lege i 1994. Berntsen har også en bistilling ved avdeling for samfunnsmedisin ved UiT.

Gro Berntsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 905 18 895

Stilling: Professor

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Gros prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
PACT I og II 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Strand Bergmo
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
Deede Gammon
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Dignity Care 2019 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen
PACT – effekter 2020 - 2024 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen

Gros publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Gros prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.

Gros faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen

Gros postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 17 OPTimized eHealth for Individuals with Multi-morbidity And Long-term needs – OPTIMAL Gro Berntsen A0

Gros presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.11.12 Verdiskapende Digitalt støttede samhandlingstjenester – hva er det? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gro Berntsen
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.