Espen Nordheim

Bio

Espen Nordheim jobber som forskningskoordinator ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). Bortsett fra et opphold i 2020 som forskningsassistent ved Linneus Universitet har han vært tilknyttet NSE i ulike stillinger siden 2017. Espen fullførte mastergraden i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2017.

Espens prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt
Espens prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 04 Gode pasientforløp - en midtveisevaluering Espen Nordheim, Kari Dyb, Gro Berntsen
Espens presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Omid Saadatfard, Rune Pedersen, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT