Espen Nordheim

Bio

Espen Nordheim jobber som forskningskoordinator ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). Bortsett fra et opphold i 2020 som forskningsassistent ved Linneus Universitet har han vært tilknyttet NSE i ulike stillinger. Espen fullførte mastergraden i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2017.

Espen Nordheim

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +47 47276779

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


LinkedIn-profil