Espen Nordheim

Bio

Espen Nordheim jobber som forskningskoordinator ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). Bortsett fra et opphold i 2020 som forskningsassistent ved Linneus Universitet har han vært tilknyttet NSE i ulike stillinger. Espen fullførte mastergraden i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2017.

Espen Nordheim

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +47 47276779

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


LinkedIn-profil

Espens prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Dignity Care – En digitalt støttet person-sentrert helsetjeneste 2020 - 2025 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt

Espens prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 04 Gode pasientforløp - en midtveisevaluering Espen Nordheim, Kari Dyb, Gro Berntsen