logo

Espen Nordheim

Bio

Espen Nordheim jobber som forskningskoordinator ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). Bortsett fra et opphold i 2020 som forskningsassistent ved Linneus Universitet har han vært tilknyttet NSE i ulike stillinger siden 2017. Espen fullførte mastergraden i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2017.

Espens prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 2019 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen
Nasjonalt Implementeringsforsknings Nettverk e-helse (NINe) 2020 - 2021 Pasientforløp
Ove Lintvedt
Espens publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Digitale helsedata hjelper ikke nord­menn med å håndtere helsen sin 2024 Interview
Electronic Health Records User Satisfaction: Experience after implementation of a new system in Northern Norway 2023 Academic lecture
A Nordic survey to monitor citizens use and experience with eHealth 2023 Report
The Knowledge of Implementation Strategies: Impact of the Installed Base 2023 Academic article
Patient safety and sense of security when telemonitoring chronic conditions at home: the views of patients and healthcare professionals - a qualitative study 2023 Academic article
Electronic Health Records User Satisfaction: Experience after implementation of a new system in Northern Norway 2023 Academic article
Does your EHR support a Learning Healthcare System? An exploration of possible indicators 2022 Academic article
Electronic Health Records user experiences: a nationwide survey from Norwegian hospitals 2022 Academic lecture
Electronic Health Records User Experiences: a Nationwide Survey From Norwegian Hospitals. 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Gode pasientforløp - en midtveisevaluering 2021 Report
Espens prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 04 Gode pasientforløp - en midtveisevaluering Espen Nordheim, Kari Dyb, Gro Berntsen
Espens presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Rune Pedersen, Omid Saadatfard, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT