logo

Kari Dyb

Bio

Kari Dyb, forsker i e-helse, har jobbet med e-helse siden 2004. Hun avla doktorgrad i sosiologi i 2011 ved UiT Norges arktiske universitet. Dyb har vært særlig opptatt av hvordan innføring av ny teknologi påvirker eller forstyrrer etablert klinisk praksis. Hun har forsket på innføring og bruk av e-helse, men er også interessert i hvorfor ny teknologi i helsesektoren ikke blir brukt, eller brukes annerledes enn forventet. Dyb har bred erfaring fra en rekke ulike forskningsprosjekter.

Karis prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Gravitate Health 2020 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Anne Moen Monika Johansen
Karis publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
A multinational study on artificial intelligence adoption: Clinical implementers' perspectives 2024 Academic article
Work package meeting 2023 - eMM: Digital tools, organization and work. Work package leaders workshop 2023 Lecture
Academic workshop 2023 - eMM: Work and organization 2023 Lecture
eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 1: hva gjør jeg - hva gjør andre? 2023 Popular scientific lecture
eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 2. Hvorfor er det ikke flere feil? 2023 Popular scientific lecture
Følgeforskning - debatt med KS 2023 Academic lecture
Presentation: Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management 2023 Academic lecture
Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management 2023 Academic article
Quality, Usability, and Effectiveness of mHealth Apps and the Role of Artificial Intelligence: Current Scenario and Challenges 2023 Academic article
Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging 2022 Academic lecture
Beyond the Point of No Return: A Discourse Analysis of Healthcare Professionals’ Perceptions of Digitally Supported Person-Centred, Integrated, and Proactive Care 2022 Academic article
Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdetKunnskapsnotat til Direktoratet for e-helses områdeplan for digitalisering av legemiddelområdet 2022 Report
Who are the “Hard-to-Reach” groups in chronic-health and health technology research? – A scoping review 2022 Academic article
Variasjon i rekruttering er forskerens samfunnsansvar 2022 Feature article
Communities of Practice for Electronic Medicines Management - the establishment 2022 Academic lecture
Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler 2022 Academic lecture
The Establishment of Communities of Practice for Electronic Medicines Management 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Panelpresentasjon/-debatt: Implementation of Artificial Intelligence for imaging diagnostics in Norwegian hospitals - Challenges and Analytical perspectives in assessment research 2022 Academic lecture
Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study 2022 Poster
Health workers not told they needed tech skills 2022 Interview
Helsearbeidere vil bli tatt på alvor om teknologi 2022 Interview
Gode pasientforløp - en midtveisevaluering 2021 Report
Det vanskelige ekteskapet mellom teknologi og omsorg 2021 Short communication
Electronic medicines management - introduksjon 2021 Lecture
eMM- electronic medicines management : lokale profesjonsfellesskap 1 2021 Lecture
Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap 2021 Feature article
Adopt, adapt, or abandon technologysupported person-centred care initiatives: healthcare providers’ beliefs matter 2021 Academic article
What brings women into ehealth?: Women's career trajectories in digital transformations in health care 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Teknologistøttet personsentrert behandling er kommet for å bli 2020 Academic lecture
Can Increased Patient Involvement Reduce the Number of Surgery Cancellations? Lessons learned from a research and development project in Norway 2020 Academic chapter/article/Conference paper
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
Patients Reported Reasons for Surgery Cancellation did not correspond with the hospitals' representation of the same problem 2019 Academic lecture
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too 2019 Academic lecture
E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis 2019 Interview
Electronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
E-resepter hindrer ikke feilmedisineringElectronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
Meeting the Medicines Challenge with Digital Technologies 2019 Academic lecture
Implementing eHealth Technologies 2019 Academic lecture
eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice 2019 Academic article
Implementing eHealth technologies: The need for changed work practices to reduce medication errors 2019 Academic article
Patient Reported Reasons for Surgery Cancellations Do Not Necessarily Correspond with Hospitals’ Representation of the Same Problem 2019 Academic article
"Ett skritt frem og to tilbake; helsepersonells erfaringer med personsentrert behandling" 2018 Lecture
Doctors are not using summary care records as intended 2018 Interview
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 Interview
Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis 2018 Academic article
The Summary Care Record, a symbol of shared patient information A qualitative analysis of doctors' perceptions of shared information systems 2018 Academic lecture
The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information 2018 Academic article
The use of an acceptance test for accessing an electronic information system 2017 Poster
Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2017 Lecture
Legers erfaringer med kjernejournal 2017 Lecture
Implementering (og utbredelse) av visjonen om personsentrert behandling; Foreløpig analyse basert på Normalization Process Theory 2017 Lecture
Nasjonal kjernejournal: en selvstendig løsning, eller et første steg på veien til noe annet? 2017 Academic lecture
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 Academic chapter/article/Conference paper
A web- based acceptance test for accessing the use of an electronic information system 2017 Poster
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 Academic lecture
Health and technology in a Norwegian context 2017 Academic lecture
E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen 2017 Poster
Om teknologien som ikke fikk være teknologi - diskurser om velferdsteknologi 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Vanskelig å få leger til å bruke kjernejournal 2017 Interview
Telecare innovation, family configuration and citizenship 2016 Academic lecture
Designing User Interfaces for Personal Health Assessment Questionaires: A Report From a Pilot Study 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Digital Users in Pre-Digital Hospital Organisations? An Analysis on the Readiness for Electronic Communication Between a Hospital and Surgical Patients 2016 Academic article
Electronic communication as a tool to reduce elective surgery cancellations a case study from Norway 2016 Academic article
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic article
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic lecture
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic article
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic lecture
eTELEMED 2016, The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine 2016 Academic anthology/Conference proceedings
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 Academic article
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 Academic lecture
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 Academic lecture
Online Patients in an Offline Health Care Sector: Are Hospitals Ready for Electronic Communication With Patients? 2015 Academic lecture
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 Academic lecture
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 Academic article
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic lecture
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic article
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Online Patients in Offline Health Care Systems: Are hospitals ready for electronic communication with patients? 2015 Academic chapter/article/Conference paper
eTELEMED 2015, The Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2015 Academic anthology/Conference proceedings
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 Academic lecture
Telemedisin: et maktperspektiv 2014 Academic article
A qualitative description of telemedicine for acute stroke care in Norway: technology is not the issue 2014 Academic article
Home-Based Health Monitoring for Pre-surgical Patients 2014 Masters thesis
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 Lecture
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Analysing the Use of a Telestroke Service 2013 Academic article
Improved treatment for cerebral stroke patients in small hospitals?Reporting from a telestroke service in North Norway 2012 Academic lecture
Improved Treatment of Cerebral Stroke Patients in Small Hospitals? Reporting from a Telestroke Service in North Norway 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Telemedisin - Nord-Norge som et framtidslaboratorium? 2012 Academic chapter/article/Conference paper
IKT-forbindelser i helsesektoren, Sammenvevinger av IKT, steder, yrker, kjønn og politikk 2011 Doctoral dissertation
Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomso[r]gen 2011 Academic article
Un/doing gender with ICT? 2010 Academic article
Differences and innequalities in health. Empirical reflections on telemediciene and politics 2010 Academic article
Getting the whole picture? New information and communication technologies in healthcare work and organisation 2010 Academic article
Placing Globalizing Technologies: Telemedicine and the Making of Difference 2009 Academic article
Jordmorskap og teknologi 2009 Academic article
Undoing Gender? New Information and communication Technologies in Healthcare work 2008 Academic lecture
Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ? 2007 Academic lecture
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations 2006 Academic lecture
Space, power, and communication: The dynamic of ICT in Health care 2006 Academic lecture
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations 2006 Academic lecture
Karis prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 04 Gode pasientforløp - en midtveisevaluering Espen Nordheim, Kari Dyb, Gro Berntsen
Karis faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 04 Ny helseteknologi kan gi mer jobb for familien Kari Dyb
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
Karis postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 02 Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study Kari Dyb, Line Lundvoll Warth 67,5x120 cm (16:9)
2017 15 The Use of an Acceptance Test for Accessing an Electronic Information System Line Lundvoll Warth, Kari Dyb A1
2017 11 E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen Kari Dyb, Line Lundvoll Warth A0