Kari Dyb

Bio

Kari Dyb, forsker i e-helse, har jobbet med e-helse siden 2004. Hun avla doktorgrad i sosiologi i 2011 ved UiT Norges arktiske universitet. Dyb har vært særlig opptatt av hvordan innføring av ny teknologi påvirker eller forstyrrer etablert klinisk praksis. Hun har forsket på innføring og bruk av e-helse, men er også interessert i hvorfor ny teknologi i helsesektoren ikke blir brukt, eller brukes annerledes enn forventet. Dyb har bred erfaring fra en rekke ulike forskningsprosjekter.

Kari Dyb

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 10 922

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Karis prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Gunnar Hartvigsen
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester

Karis publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 FOREDRAG
Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too 2019 FOREDRAG
E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis 2019 MEDIEBIDRAG
Despite the fact that almost all doctors use e-prescriptions, patients are still harmed by medication errors, and at least a thousand die each year. Senior researcher Kari Dyb at the Norwegian Centre for E-health Research studies the consequences of new technology in the health services. 2019 MEDIEBIDRAG
E-resepter hindrer ikke feilmedisinering 2019 MEDIEBIDRAG
Meeting the Medicines Challenge with Digital Technologies 2019 FOREDRAG
Implementing eHealth Technologies 2019 FOREDRAG
eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice 2019 TIDSSKRIFTPUBL
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing eHealth technologies: The need for changed work practices to reduce medication errors 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Patient Reported Reasons for Surgery Cancellations Do Not Necessarily Correspond with Hospitals’ Representation of the Same Problem 2019 TIDSSKRIFTPUBL
"Ett skritt frem og to tilbake; helsepersonells erfaringer med personsentrert behandling" 2018 FOREDRAG
Doctors are not using summary care records as intended 2018 MEDIEBIDRAG
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 MEDIEBIDRAG
Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The Summary Care Record, a symbol of shared patient information A qualitative analysis of doctors' perceptions of shared information systems 2018 FOREDRAG
The use of an acceptance test for accessing an electronic information system 2017 FOREDRAG
The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2017 FOREDRAG
Legers erfaringer med kjernejournal 2017 FOREDRAG
Implementering (og utbredelse) av visjonen om personsentrert behandling; Foreløpig analyse basert på Normalization Process Theory 2017 FOREDRAG
Nasjonal kjernejournal: en selvstendig løsning, eller et første steg på veien til noe annet? 2017 FOREDRAG
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 BOKRAPPORTDEL
A web- based acceptance test for accessing the use of an electronic information system 2017 FOREDRAG
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 FOREDRAG
Health and technology in a Norwegian context 2017 FOREDRAG
E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Om teknologien som ikke fikk være teknologi - diskurser om velferdsteknologi 2017 BOKRAPPORTDEL
Vanskelig å få leger til å bruke kjernejournal 2017 MEDIEBIDRAG
Telecare innovation, family configuration and citizenship 2016 FOREDRAG
Designing User Interfaces for Personal Health Assessment Questionaires: A Report From a Pilot Study 2016 BOKRAPPORTDEL
Digital Users in Pre-Digital Hospital Organisations? An Analysis on the Readiness for Electronic Communication Between a Hospital and Surgical Patients 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic communication as a tool to reduce elective surgery cancellations a case study from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 FOREDRAG
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 FOREDRAG
eTELEMED 2016, The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine 2016 BOK
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 FOREDRAG
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 FOREDRAG
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 FOREDRAG
Online Patients in an Offline Health Care Sector: Are Hospitals Ready for Electronic Communication With Patients? 2015 FOREDRAG
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 FOREDRAG
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 BOKRAPPORTDEL
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 FOREDRAG
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 BOKRAPPORTDEL
Online Patients in Offline Health Care Systems: Are hospitals ready for electronic communication with patients? 2015 BOKRAPPORTDEL
eTELEMED 2015, The Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2015 BOK
Telemedisin: et maktperspektiv 2014 TIDSSKRIFTPUBL
A qualitative description of telemedicine for acute stroke care in Norway: technology is not the issue 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Home-Based Health Monitoring for Pre-surgical Patients 2014 RAPPORT
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 BOKRAPPORTDEL
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 FOREDRAG
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 BOKRAPPORTDEL
Analysing the Use of a Telestroke Service 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Improved Treatment of Cerebral Stroke Patients in Small Hospitals? Reporting from a Telestroke Service in North Norway 2012 BOKRAPPORTDEL
Telemedisin - Nord-Norge som et framtidslaboratorium? 2012 BOKRAPPORTDEL
Improved treatment for cerebral stroke patients in small hospitals?Reporting from a telestroke service in North Norway 2012 FOREDRAG
IKT-forbindelser i helsesektoren, Sammenvevinger av IKT, steder, yrker, kjønn og politikk 2011 RAPPORT
Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomso[r]gen 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Un/doing gender with ICT? 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Differences and innequalities in health. Empirical reflections on telemediciene and politics 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Getting the whole picture? New information and communication technologies in healthcare work and organisation 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Placing Globalizing Technologies: Telemedicine and the Making of Difference 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Jordmorskap og teknologi 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Undoing Gender? New Information and communication Technologies in Healthcare work 2008 FOREDRAG
Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ? 2007 FOREDRAG
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations 2006 FOREDRAG
Space, power, and communication: The dynamic of ICT in Health care 2006 FOREDRAG
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations 2006 FOREDRAG

Karis faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth