Kari Dyb

Bio

Kari Dyb, forsker i e-helse, har jobbet med e-helse siden 2004. Hun avla doktorgrad i sosiologi i 2011 ved UiT Norges arktiske universitet. Dyb har vært særlig opptatt av hvordan innføring av ny teknologi påvirker eller forstyrrer etablert klinisk praksis. Hun har forsket på innføring og bruk av e-helse, men er også interessert i hvorfor ny teknologi i helsesektoren ikke blir brukt, eller brukes annerledes enn forventet. Dyb har bred erfaring fra en rekke ulike forskningsprosjekter.

Kari Dyb

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 10 922

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil