logo

Gravitate Health

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal lage digitale løsninger som gir bedre tilgang til informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. Dette vil redusere risiko for feil i legemiddelbruk, og styrke livskvalitet hos pasienter i Europa.

40 partnere i 15 land fra det sivile samfunn, akademia og industri, skal jobbe sammen med å utvikle nye, brukerfokuserte digitale verktøy, slik at befolkningen får tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon om medisinene de tar.

Det sentrale premisset i Gravitate-Health er at forståelig, relevant, konkret og kunnskapsbasert helseinformasjon må være tilrettelagt den enkeltes behov, helsekompetanse og helsetilstand. Dette vil støtte den enkelte i å følge opp egen helse og sikre optimale resultater av medisinsk behandling.

Gravitate-Health er et unikt offentlig-privat samarbeid som er ledet av Universitetet i Oslo som offentlig aktør og Pfizer som aktør fra industrien.

Prosjektet er finansiert av Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, prosjekt 945334. IMI mottar støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [EFPIA]. Det totale budsjettet er 18,6 millioner € - tilsvarende 200 millioner kroner, over en periode på 60 måneder.

  • Budsjett: 18, 5 millioner €
  • Koordinator: Universitetet i Oslo, Professor Anne Moen
  • Prosjektleder: Pfizer Ltd, Dr. Giovanna Ferrari¨
  • Mer informasjon: https://www.med.uio.no/helsam/...

Mål

Prosjektets mål er å sikre pasienter tilgang til å bruke relevant digital helseinformasjon. Disse verktøyene skal bidra til å gjøre dem sikrere på, aktive og delaktige i egen behandling, og oppmuntre til sikker bruk av medisiner for høy livskvalitet og god effekt av legemidlene.

Metode

Gravitate-Health skal bidra til å løse disse utfordringene ved å utvikle og teste en integrert, digital, brukersentrert helseinformasjonsløsning, som skal forbedre tilgjengelighet og forståelse av helseinformasjon fra et sett med pålitelige kilder. Gravitate-Health tar utgangspunkt i offentlig godkjent legemiddelinformasjon og kritisk informasjon fra Electronic Health Record International Patient Summary (EHR-IPS). Resultatet vil være en digital plattform med åpen kildekode som støtter fokuserings- og tilretteleggingsfunksjonene (G-Lens) som skal utvikles. Prosjektet vil også munne ut i en anbefaling til europeiske myndigheter om realistiske strategier og tiltak som vil styrke tilgang, forståelse og fremtidig bruk av digitale tjenester som elektronisk legemiddel-produktinformasjon (ePI) som et verktøy for fremme god legemiddelbruk.

Ved å utvikle elektroniske verktøy som skal forbedre tilgangen til informasjon om medisiner for pasienter og helsepersonell, svarer Gravitate-Health sine mål på i anbefalingene fra EU-kommisjonen (COM (2017) 135 final) og Det europeiske legemiddelverkets påfølgende handlingsplan for å forbedre produktetinformasjon for EU (EMA / 680018/2017).