Monika Johansen

Bio

Monika Johansen, avdelingsleder og seniorforsker e-helse, har jobbet ved NST/NSE siden mars 1995. I tillegg har hun en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. I 1991 fullførte hun Cand. Scient graden i Informatikk ved UIO, og oppnådde i 2013 en doktorgrad innen telemedisin og e-helse. I tillegg har hun flere kurs og poenggivende studier innenfor ledelse og prosjektstyring.

I årene ved senteret har hun over 14 år vært leder for forskere og tjenesteutviklere. Hun har også innehatt stillinger som prosjektleder og forsker i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun har vært ansvarlig for utvikling av senterets tidligere forskningsstrategi, flere prosesser for kvalitetssikring av forskningssøknader, ledet prosjektlederforum og veiledet/-er studenter. Hun har tidligere jobberfaring fra Telenor, sist fra Telenor Forskning.

Monika Johansen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 906 84 407

Stilling: Avdelingsleder Digitale helsetjenester

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Monikas prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Line Lundvoll Warth
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Monikas publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 FOREDRAG
Health Professionals' Experience with Patients Accessing their Electronic Health Records: results from an online survey 2019 FOREDRAG
Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Corrigendum to "Patient Access to Electronic Health Records: Differences Across Ten Countries" [Health Policy and Technology, 7 (2018), 44-56] 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Factors Determining the Success and Failure of eHealth Interventions: Systematic Review of the Literature 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Presentasjon av Fremtidens journal 2017 FOREDRAG
Implementation of e-health in Norway and Evaluation of digital health services for citizens and health professionals 2017 FOREDRAG
Electronically available symptom data: Usefulness and feasibility of syndromic surveillance and health care service improvements 2013 RAPPORT
Experiences from Norway 2017 FOREDRAG
Impact of Patient Accessible EHRs – An Interactive Workshop to Share Experiences and Explore Evaluation Approaches 2017 FOREDRAG
Patient access to electronic health records: Differences across ten countries 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i e-resept 2018 RAPPORT
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 RAPPORT
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 RAPPORT
From NST to NSE:Patients Online Access to their EPR 2016 FOREDRAG
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 RAPPORT
Developing and implementing patients' full-scale electronic access to their health record 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations 2016 BOKRAPPORTDEL
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 BOK
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Secretaries’ role in EHR Documentation and the Implications of Establishing a Structured EHR System 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The role of medical transcriptionists in producing high-quality documentation 2015 TIDSSKRIFTPUBL
CallMeSmart Becoming Ubiquitous and Self-learning 2015 FOREDRAG
CallMeSmart becoming ubiquious and self-learning 2015 BOKRAPPORTDEL
The Evolution of Personal Health Records and their Role for Self-Management: A Literature Review 2014 BOKRAPPORTDEL
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
Survey regarding requests from the inhabitants of Porsanger municipality to a local administration office 1995 RAPPORT
Still image consultations via e-mail in surgical pathology. A study of diagnostic accuracy 1998 TIDSSKRIFTPUBL
An economic analysis of screening for diabetic retinopathy 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Diagnostic Accuracy of second-opinion dianoses based on still images 2004 TIDSSKRIFTPUBL
A feasability study: E-Burns support: E-Mail Connection between the Patient's Family and the Specialist Burns-Team 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Difficulities in moving routine medical checks from the specialist level to the general practitioner level 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Symptom Reporting Between Patient and Provider for Improved Health Care Service Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Part 2: Methodological Quality and Effects 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Symptom Reporting Between Patient and Provider for Improved Health Care Service Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Part 1: State of the Art 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Symptom Reporting by Patients: A Literature Review 2011 TIDSSKRIFTPUBL
"Garbage in, garbage out": extracting disease surveillance data from epr systems in primary care 2008 BOKRAPPORTDEL
An Exploratory Study of Patient Attitudes towards Symptom Reporting in a Primary Care Setting Benefits for Medical Consultation and Syndromic Surveillance? 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 FOREDRAG
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Unøyaktig om telepatologi fra Radiumhospitalet. (Korrespondanse) 2000 TIDSSKRIFTPUBL
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 TIDSSKRIFTPUBL
An exploratory study of disease surveillance systems in Norway 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 RAPPORT
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 RAPPORT
An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway 2008 RAPPORT
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 FOREDRAG
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 FOREDRAG
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 FOREDRAG
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 FOREDRAG
An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway 2008 FOREDRAG
“Garbage In, Garbage Out”- Extracting Disease Surveillance Data from EPR Systems in Primary Care 2008 FOREDRAG
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 FOREDRAG
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 FOREDRAG
A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance 2008 FOREDRAG
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 FOREDRAG
A framework for web-based professional networks for health care providers 2000 FOREDRAG
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 BOKRAPPORTDEL

Monikas prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal

Monikas faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen