logo

Monika Johansen

Bio

Monika Johansen, avdelingsleder og seniorforsker e-helse, har jobbet ved NST/NSE siden mars 1995. I tillegg har hun en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. I 1991 fullførte hun Cand. Scient graden i Informatikk ved UIO, og oppnådde i 2013 en doktorgrad innen telemedisin og e-helse. I tillegg har hun flere kurs og poenggivende studier innenfor ledelse og prosjektstyring.

I årene ved senteret har hun over 14 år vært leder for forskere og tjenesteutviklere. Hun har også innehatt stillinger som prosjektleder og forsker i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun har vært ansvarlig for utvikling av senterets tidligere forskningsstrategi, flere prosesser for kvalitetssikring av forskningssøknader, ledet prosjektlederforum og veiledet/-er studenter. Hun har tidligere jobberfaring fra Telenor, sist fra Telenor Forskning.

Monika Johansen

Telefon: 906 84 407

Stilling: Avdelingsleder Fremtidens journal og seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin