logo

Monika Alise Johansen

Bio

Monika Alise Johansen, PhD, avdelingsleder og seniorforsker, har jobbet med e-helse og telemedisin ved NST og Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 1995. I tillegg har hun en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Monika har vært leder for forskere i over 20 år. I årene ved senteret har Monika også vært forsker og prosjektleder i nasjonale og internasjonale prosjekt. Hun har vært ansvarlig for utvikling av senterets tidligere forskningsstrategi, flere prosesser for kvalitetssikring av forskningssøknader, ledet prosjektlederforum og veiledet studenter. De senere års forskning inkluderer: Digital legemiddelhåndtering, digitale helsetjenester inklusiv pasienters innsyn i egen journal og e-konsultasjon, kommunikasjon mellom pasient og behandler, og elektronisk pasientjournal.

Monikas prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Den europeiske telemedisinkonferansen 2016 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Gravitate Health 2020 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Anne Moen Monika Johansen
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2) 2023 - 2026 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Monikas publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Mapping Patients' Online Record Access Worldwide: Preliminary Results from an International Survey of Healthcare Experts 2024 Academic article
NORDeHEALTH – Learning from the Nordic Experiences of Patient Online Record Access 2024 Academic article
Benchmarking usability of patient portals in Estonia, Finland, Norway, and Sweden 2023 Academic article
Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences 2023 Academic article
Current state and future directions for Norway 2023 Academic lecture
Nasjonalt senter for e-helseforskning. Funn fra forskning om pasientes innsyn i journal og e-konsultasjoner med fastlegen på Helsenorge 2023 Academic lecture
How can patients be in control of their healthcare if they are not in control of their online health information? 2023 Article in business/trade/industry journal
Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering 2023 Feature article
Patients’ Experiences of a National Patient Portal and Its Usability: Cross-Sectional Survey Study 2023 Academic article
Norwegian Centre for E-health Research 2023 Lecture
NSE og hva vi gjør av forskning som kan være relevant for Mission Cancer 2023 Lecture
Hva har vi av forskningsprosjekter og forskningsresultater til nytte for tjenesten og pasientene? 2023 Academic lecture
Errors, Omissions, and Offenses in the Health Record of Mental Health Care Patients: Results from a Nationwide Survey in Sweden 2023 Academic article
Users' Experiences With Online Access to Electronic Health Records in Mental and Somatic Health Care: Cross-Sectional Study 2023 Academic article
The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia 2023 Academic article
Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdetKunnskapsnotat til Direktoratet for e-helses områdeplan for digitalisering av legemiddelområdet 2022 Report
mHealth interventions to reduce maternal and child mortality in Sub-Saharan Africa and Southern Asia: A systematic literature review 2022 Academic literature review
Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting 2022 Academic article
Patients' Experiences of Web-Based Access to Electronic Health Records in Finland: Cross-sectional Survey 2022 Academic article
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Health Professionals’ and Patients Experience with Patients Accessing their Electronic Health Record in Norway 2021 Academic lecture
Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer 2021 Academic article
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
Methods and measures used to evaluate patient-operated mobile health interventions: Scoping literature review 2020 Academic literature review
Patient use and experience with online access to electronic health records in Norway: Results from an online survey 2020 Academic article
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Health Professionals' Experience with Patients Accessing their Electronic Health Records: results from an online survey 2019 Academic lecture
Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey 2019 Academic article
Corrigendum to "Patient Access to Electronic Health Records: Differences Across Ten Countries" [Health Policy and Technology, 7 (2018), 44-56] 2018 Errata
Factors Determining the Success and Failure of eHealth Interventions: Systematic Review of the Literature 2018 Academic literature review
Patient access to electronic health records: Differences across ten countries 2018 Academic article
Multidose i e-resept 2018 Report
Presentasjon av Fremtidens journal 2017 Lecture
Implementation of e-health in Norway and Evaluation of digital health services for citizens and health professionals 2017 Lecture
Experiences from Norway 2017 Academic lecture
Impact of Patient Accessible EHRs – An Interactive Workshop to Share Experiences and Explore Evaluation Approaches 2017 Lecture
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 Report
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 Report
From NST to NSE:Patients Online Access to their EPR 2016 Lecture
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 Report
Developing and implementing patients' full-scale electronic access to their health record 2016 Academic article
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 Academic anthology/Conference proceedings
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences 2016 Academic article
Secretaries’ role in EHR Documentation and the Implications of Establishing a Structured EHR System 2015 Academic article
The role of medical transcriptionists in producing high-quality documentation 2015 Academic article
CallMeSmart Becoming Ubiquitous and Self-learning 2015 Academic lecture
CallMeSmart becoming ubiquious and self-learning 2015 Academic chapter/article/Conference paper
The Evolution of Personal Health Records and their Role for Self-Management: A Literature Review 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Electronically available symptom data: Usefulness and feasibility of syndromic surveillance and health care service improvements 2013 Doctoral dissertation
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 Academic lecture
Electronic Symptom Reporting Between Patient and Provider for Improved Health Care Service Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Part 2: Methodological Quality and Effects 2012 Academic literature review
Electronic Symptom Reporting Between Patient and Provider for Improved Health Care Service Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Part 1: State of the Art 2012 Academic literature review
Electronic Symptom Reporting by Patients: A Literature Review 2011 Academic literature review
An Exploratory Study of Patient Attitudes towards Symptom Reporting in a Primary Care Setting Benefits for Medical Consultation and Syndromic Surveillance? 2011 Academic article
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 Academic lecture
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 Academic article
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 Academic article
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 Academic article
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic article
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 Academic article
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic lecture
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 Academic lecture
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 Academic lecture
"Garbage in, garbage out": extracting disease surveillance data from epr systems in primary care 2008 Academic chapter/article/Conference paper
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 Academic article
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic article
An exploratory study of disease surveillance systems in Norway 2008 Academic article
An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway 2008 Report
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic lecture
An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway 2008 Academic lecture
“Garbage In, Garbage Out”- Extracting Disease Surveillance Data from EPR Systems in Primary Care 2008 Academic lecture
A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance 2008 Poster
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 Academic chapter/article/Conference paper
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 Report
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 Report
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 Academic lecture
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 Academic lecture
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 Poster
Difficulities in moving routine medical checks from the specialist level to the general practitioner level 2005 Academic article
Diagnostic Accuracy of second-opinion dianoses based on still images 2004 Academic article
A feasability study: E-Burns support: E-Mail Connection between the Patient's Family and the Specialist Burns-Team 2004 Academic article
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 Academic article
An economic analysis of screening for diabetic retinopathy 2002 Academic article
Unøyaktig om telepatologi fra Radiumhospitalet. (Korrespondanse) 2000 Feature article
A framework for web-based professional networks for health care providers 2000 Poster
Still image consultations via e-mail in surgical pathology. A study of diagnostic accuracy 1998 Academic article
Survey regarding requests from the inhabitants of Porsanger municipality to a local administration office 1995 Report
Monikas prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
Monikas presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2017.05.11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Strand Bergmo
2017.06.21 Forskningstema Effekter, hemmere og fremmere Direktoratet for e-helse Monika Johansen