logo

Monika Johansen

Bio

Monika Johansen, konstituert avdelingsleder og seniorforsker e-helse, har jobbet ved senteret siden mars 1995. I tillegg har hun en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. I 1991 fullførte hun Cand. Scient graden i Informatikk, og oppnådde i 2013 en doktorgrad innen telemedisin og e-helse. I tillegg har hun flere kurs og poenggivende studier innenfor ledelse og prosjektstyring.

I årene ved senteret har hun over 13 år vært leder for forskere og tjenesteutviklere. Hun har også innehatt stillinger som prosjektleder og forsker i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun har vært ansvarlig for utvikling av senterets tidligere forskningsstrategi, flere prosesser med tanke på kvalitetssikring av forskningssøknader og ledet prosjektlederforum. Hun veileder studenter, akkurat nå en ph.d. student (bi-veileder) og masterstudenter (hovedveileder). Hun har tidligere jobberfaring fra Telenor, sist fra Telenor Forskning.

Monika Johansen

Tlf: 906 84 407

Stilling: Avdelingsleder Fremtidens journal og seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin