logo

Journalskolen

Prosjektbeskrivelse

For helsepersonell er elektronisk pasientjournal (EPJ) et viktig verktøy for å dokumentere diagnostikk og behandling samt hvilke vurderinger som har ligget bak. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) skal som første sykehus i Norge innføre strukturert journal. Dette er et nytt konsept der både innføring og uthenting av informasjon skal bli betydelig enklere. Dette gjør at behovet for opplæring av sykehuspersonell vil være større sammenlignet med tidligere oppgraderinger av programvare.

Journalskolen skal være en læringsarena der helsepersonell samt studenter kan møtes for å lære om hvordan ny funksjonalitet i EPJ skal brukes. Helsepersonell ser en videosnutt med en fiktiv klinisk problemstilling. Basert på observasjonene skal ulike oppgaver løses. Journalskolen egner seg både til individuell undervisning og gruppeoppgaver. Undervisningen kan legges opp som fjernundervisning gjennom nettbasert tilgang eller som tradisjonelle samlinger. I dette pilotprosjektet ønsker man å kartlegge hvilken type undervisning som fungerer best for ulike brukergrupper. Journalskolen testes av frivillige legestudenter samt helsepersonell.

Mål

Prosjektet har som mål å utvikle en læringsarena der helsepersonell kan få interaktiv opplæring i bruk av det nye strukturerte pasientjournalsystemet.