logo

Den europeiske telemedisinkonferansen 2016

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerte den 15. og 16. november 2016 Den europeiske telemedisinkonferansen i Oslo. Konferansen hadde ca. 300 deltagere og ble organisert sammen med den store norske e-helsekonferansen: EHiN Future Health.

Den europeiske telemedisinkonferansen besto av fem samlinger med forskjellige telemedisinske emner, et vitenskapelig spor med over 30 vitenskapelige presentasjoner og finalen i ETCs innovasjonskonkurranse.

Mål

Å arrangere Den europeiske telemedisinkonferansen i Oslo den 15. og 16. november 2016.

Konklusjon

Supplement til det vitenskapelige sporet er tilgjengelig her: http://www.ijic.org/116/volume...