logo

Effekter av digitale innbyggertjenester

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget skal gjennomføres gjennom de følgende aktiviteter.

1. Kategorisering av eksisterende e-helse løsninger for innbyggeren.

2.1. Identifisering av metoder: litteraturgjennomgang med fokus på metoder for å evaluere/dokumentere/måle effekter av digitale innbyggertjenester. Oppsummering skal inkludere en oversikt over relevant litteratur med beskrivelse av studier, metoder, kategorier, indikatorer, løsninger og aktører.

2.2. Videreutvikling av metoder: teoretisk anvending av noen metoder fra litteraturgjennomgangen, for å vise hvordan en kan måle effekter av e-helse løsninger for norske innbyggere, med utgangspunkt i de to aktuelle tjenestene.

3.1 Datainnsamling mht digital dialog fastlege og digital innsyn i egen journal.

3.2. Dataanalyse digital dialog fastlege.

3.3. Dataanalyse digital innsyn i egen journal.

Formål/mål

Formålet med dette prosjektet er å identifisere og videreutvikle metoder for å måle effekter av e- helse løsninger for innbyggere og teste disse på to tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital dialog fastlege og digital innsyn i egen journal.

Prosjektpartnere

Marie-Pierre Gagnon, Université Laval, Quebec, Canada, 

Finansiering

Oppdraget er finansiert av Direktoratet for e-helse.


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Felles pasientjournal

Prosjektperiode

2016 - 2017

Prosjektleder

Paolo Zanaboni Paolo Zanaboni

Prosjektdeltakere

Trine Bergmo Trine Bergmo

Thomas Roger Schopf Thomas Roger Schopf

Monika Johansen Monika Johansen