logo

Trine Strand Bergmo

Bio

Trine Strand Bergmo, seniorforsker ved sentret, jobber med helsetjenesteforskning og helseøkonomi innen e-helsefeltet. Bergmo har hovedfag i samfunnsøkonomi fra UiT Norges arktiske universitet og en PhD i helseøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2011. Hun har også 7 års klinisk erfaring som sykepleier. Bergmo har bred erfaring med kvantitativ forskningsmetode, systematiske kunnskapsoppsummeringer helsøkonomiske evalueringer og bruk av beslutningsmodeller. Hun har forsket på telemedisin, e-helse, velferdsteknologi, nye samhandlingsmodeller og pasientforløp. Hun har vært forsker og rådgiver i flere EU-prosjekt, herunder ledet en internasjonal referansegruppe (International Telemedicince Advisery Board).

Trine Bergmo

Telefon: 480 03 565

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin

Researchgate-profil