Elin Breivik

Bio

Elin Breivik er samfunnsøkonom og jobber som utreder og prosjektleder. Hun har vært ansatt ved senteret siden 1999. Tidligere jobbet hun på Høgskolen i Tromsø som lektor i samfunnsøkonomi.

Elin Breivik

Telefon: 481 54 808

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse