logo

Elin Breivik

Bio

Elin Breivik er samfunnsøkonom og jobber som utreder og prosjektleder. Hun har vært ansatt ved senteret siden 1999. Tidligere jobbet hun på Høgskolen i Tromsø som lektor i samfunnsøkonomi.

Elins prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Evaluering av elektronisk multidose 2018-2023 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter 2021 - 2023 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett
PLO+ Digital samhandling mellom pasient, fastlege og hjemmesykepleie 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2) 2023 - 2026 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Elins publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences 2023 Academic article
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments 2022 Academic lecture
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments. Therapists’ Experiences from Internal and External Meetings. A Qualitative Study 2022 Academic chapter/article/Conference paper
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi 2021 Report
Velferdsteknologi i norske kommuner: Hva er status? 2020 Academic lecture
Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velferdsteknologi 2020 Interview
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spredning og implementering 2016-2019 2019 Lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
eCAP: E-health Services for Child- and Adolescent Psychiatry 2018 Academic lecture
E-helsetjenester for barne- og ungdomspsykiatrien 2018 Lecture
E-health Services for Patient Centred Healthcare Teams 2017 Lecture
eCAP - eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry Using Multi Professional Collaboration 2017 Lecture
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 Academic article
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 Report
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 Report
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 Poster
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 Academic lecture
Nettbasert høreapparatjustering 2004 Report
Elins prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
NST-rapport 2012 01 Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Elin Breivik, Eli Arild, Ellen Rygh, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes, Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2000 05 Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
NST-rapport 2000 04 Evaluering av økonomiske konsekvenser av Nordnorsk helsenett Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
Elins postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 07 Patient Centered Healthcare Teams Elin Breivik, Trine Strand Bergmo A2