Elin Breivik

Bio

Elin Breivik er samfunnsøkonom og jobber som utreder og prosjektleder. Hun har vært ansatt ved senteret siden 1999. Tidligere jobbet hun på Høgskolen i Tromsø som lektor i samfunnsøkonomi.

Elin Breivik

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 481 54 808

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Elins prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Elin Breivik

Elins publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spredning og implementering 2016-2019 2019 Lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
eCAP: E-health Services for Child- and Adolescent Psychiatry 2018 Academic lecture
E-helsetjenester for barne- og ungdomspsykiatrien 2018 Lecture
E-health Services for Patient Centred Healthcare Teams 2017 Lecture
eCAP - eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry Using Multi Professional Collaboration 2017 Lecture
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 Academic article
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 Report
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 Report
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 Poster
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 Academic lecture
Nettbasert høreapparatjustering 2004 Report

Elins prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen

Elins postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 07 Patient Centered Healthcare Teams Elin Breivik, Trine Strand Bergmo A2